PZU PZU

Jak wybrać OFE? - Podpowiadamy na co zwracać uwagę wybierając fundusz emerytalny

Myślisz o swojej emeryturze? Jeżeli tak, pewnie zastanawiasz się co jest lepsze – ZUS czy OFE? Jeżeli nie chcesz polegać wyłącznie na środkach wypłacanych przez ZUS, warto zainteresować się Otwartymi Funduszami Emerytalnymi (OFE). Przed dokonaniem wyboru zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

1. Czy muszę wybierać OFE?

Obecnie nie musisz wybierać OFE – cała Twoja składka emerytalna może być przekazywana do ZUS. Jeżeli jednak zdecydujesz się na OFE, będziesz otrzymywać świadczenie emerytalne z dwóch podmiotów, czyli z ZUS i z wybranego OFE. Możliwe, że w momencie rozpoczęcia życia zawodowego nie myślałeś o przyszłej emeryturze. Im szybciej jednak pomyślisz o finansowym zabezpieczeniu emerytalnym po zakończeniu aktywności zawodowej, tym lepiej – będziesz mógł spodziewać się wyższych świadczeń. Polski system emerytalny opiera się na trzech filarach. Pierwszy to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zarządzany przez ZUS, drugi OFE i subkonto w ZUS-ie, a trzeci to IKE, IKZE i PPE (odpowiednio: indywidualne konto emerytalne, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego i pracowniczy program emerytalny). Ważnym jest by wiedzieć która z tych opcji jest najbliższa naszym potrzebom i oczekiwaniom.

2. Jakie OFE wybrać? - czyli na co zwracać uwagę rozważając wybór drugiego filaru.

Zdecydowałeś się gromadzić pieniądze na przyszłą emeryturę również w OFE? Pamiętaj zatem, że wybrany przez Ciebie fundusz emerytalny będzie otrzymywał część Twojej składki emerytalnej i będzie ją inwestował. Im lepsze wyniki finansowe osiąga wybrany przez Ciebie fundusz, tym wyższe świadczenie otrzymasz w przyszłości. Sprawdzaj głównie długookresowe wyniki, bo oszczędzanie w OFE jest przewidziane na wiele lat.

Zapoznanie się z wynikami finansowymi OFE jest jednym z najważniejszych punktów, gdy decydujesz się na taką opcję. Dziś zadanie to jest proste – informacje znajdziesz w serwisach internetowych poszczególnych funduszy. Warto też skorzystać z aktualnych rankingów funduszy emerytalnych.

3. Czy wybierając OFE warto kierować się rankingami?

Ponieważ jeszcze niedawno każda osoba pracująca i odprowadzająca składki musiała wybrać OFE, w Internecie powstało wiele stron podejmujących tę tematykę. Jeżeli nie masz czasu na dokładaną analizę wyników finansowych poszczególnych Funduszy, wskazane jest zapoznanie się z aktualnym rankingiem. Analizując informacje zawarte w rankingu sprawdź, przez kogo został sporządzony i czy został umieszczony w wiarygodnym serwisie internetowym. Warto odwiedzić stronę www.knf.gov.pl

4. Kiedy należy zapisać się do OFE?

Niedawno rozpocząłeś pracę zawodową? Być może właśnie skończyłeś się uczyć i zarejestrowałeś się w najbliższym urzędzie pracy? W momencie odprowadzenia pierwszych składek na ubezpieczenie społeczne masz prawo zdecydować, co będzie działo się z Twoimi pieniędzmi, a dokładnie ze składką emerytalną. Jakie masz możliwości?

Dziś możesz zapisać się do OFE (w tym celu podpisujesz umowę) lub zdecydować, że cała składka emerytalna ma być przekazywana na Twoje subkonto w ZUS-ie. Jeśli wybierzesz pierwsze rozwiązanie, część składki będzie przekazywana do wybranego przez Ciebie OFE.

5. Jak otwarte fundusze inwestycyjne wykorzystują powierzone im środki?

Zanim zdecydujesz się na przekazywanie części składki emerytalnej do wybranego OFE, powinieneś wiedzieć, jak inwestują one środki, którymi dysponują. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami OFE mogą inwestować w różne instrumenty finansowe. Wśród nich są m.in. akcje i obligacje, które nie są emitowane przez Skarb Państwa.

Jeżeli posiadasz wiedzę finansową lub po prostu interesujesz się swoimi pieniędzmi, powinieneś szukać informacji o inwestycjach w instrumenty finansowe na stronach internetowych poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych.

6. Czy środki zgromadzone na koncie OFE podlegają dziedziczeniu?

Tak. Środki w OFE mogą być dziedziczone, by tak się jednak stało należy wskazać osoby uposażone do otrzymania środków po Twojej śmierci. Prawo do połowy środków będzie miał także twój małżonek, jeżeli w małżeństwie istniała wspólnota majątkowa. Pamiętaj, że wskazanie uposażonych jest bardzo istotne – w innym razie konieczne będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego.