PZU PZU

„Jak mogę sprawdzić wyniki osiągane przez wybrany przeze mnie OFE?"

Jednym z kryteriów wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego powinny być wyniki finansowe osiągane w długofalowej perspektywie. Lepsze wyniki to szansa na większy zysk, a także na wyższą emeryturę. Doradzamy, jak wybrać OFE, w jaki sposób sprawdzać wyniki osiągane przez poszczególne fundusze i jakich błędów unikać, interpretując je.

Otwarte Fundusze Emerytalne zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne stanowią element II filaru polskiego systemu emerytalnego.
Zgromadzone w OFE pieniądze są inwestowane w różnego rodzaju narzędzia finansowe (np. akcje, nieskarbowe papiery dłużne czy lokaty bankowe). Ich celem jest wygenerowanie jak najwyższych zysków. Od tego, jak dobrze zostaną zainwestowane pieniądze, zależy kwota przyszłej Twojej emerytury. Wyższe zyski z OFE to wyższa emerytura oraz spokojna i bezpieczna finansowo jesień życia.

Jak wybrać OFE?

Jeśli zastanawiasz się, jak wybrać OFE, weź pod uwagę kilka czynników. Należą do nich: wyniki finansowe w długofalowej perspektywie, wysokość opłat, struktura właścicielska Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, liczba członków funduszu, jakość obsługi klienta oraz opinie innych oszczędzających.

Wyniki finansowe poszczególnych OFE

Informacje na temat wyników finansowych poszczególnych OFE można znaleźć na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego - instytucji, która sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Dane udostępnione przez KNF obejmują m.in.:

  • informacje o portfelach inwestycyjnych funduszy;
  • wartości jednostek rozrachunkowych oraz stopy zwrotu;
  • bilanse, rachunki zysków i strat Otwartych Funduszy Emerytalnych i Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.

Z raportów KNF dowiesz się także, jak wielu członków posiada obecnie dany OFE oraz ilu nowych klientów do niego przystąpiło.
Pomocnym materiałem jest publikowana co pół roku przez KNF "Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych", którą udostępniają na swoich stronach internetowych także Powszechne Towarzystwa Emerytalne.

Jak interpretować dane?

Główną zasadą towarzyszącą analizowaniu wyników finansowych OFE jest spojrzenie na nie w długofalowej perspektywie. Warto pamiętać, że proces oszczędzania środków na emeryturę jest procesem długotrwałym. Chwilowe spadki nie powinny przesądzić o wynikach finansowych osiąganych w perspektywie kilku czy kilkunastu lat. Nie musi to jednak wcale świadczyć o tym, że zyski z OFE będą niższe.

Stabilność wyników

Nie mniej ważna od wysokości wyników inwestycyjnych jest ich stabilność. W tym przypadku również kluczowa jest analiza na przestrzeni co najmniej kilku lat.
Jeśli przez tak długi okres fundusz zachowuje pozycję lidera, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że w ciągu kolejnych lat niewiele się w tej kwestii zmieni. Kluczem do sukcesu i udanych inwestycji jest tu bowiem solidne know-how, szerokie doświadczenie i przemyślana strategia lokowania kapitału.
Należy jednak pamiętać , że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem znajdują się w Propekcie Informacyjnym danego funduszu, które fundusze publikują na swoich stronach internetowych.