PZU PZU

Należę do OFE PZU, ale nie złożyłem oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE ani w 2014, ani w 2016 r. Co się dzieje z moimi środkami?

OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne, stanowią element II filaru polskiego systemu emerytalnego. Zgromadzone w OFE środki finansowe są inwestowane w akcje, obligacje, lokaty bankowe oraz inne instrumenty finansowe. Wyjaśniamy, co w praktyce dzieje się ze środkami na rachunku w OFE i czy decyzja o wyborze OFE jest ostateczna.

Reforma OFE z 2014 roku

W 2014 roku weszły w życie zmiany, które spowodowały, że przystąpienie do OFE dla osób, które wchodzą na rynek pracy stało się dobrowolne.
Ponadto, osoby, które do tej pory były członkami Otwartych Funduszy Emerytalnych, mogły zdecydować, czy chcą by ich bieżąca składka emerytalna była nadal w części odprowadzana do OFE. Decyzja mogła zostać podjęta w ściśle określonym terminie, w trakcie tzw. „okienka transferowego". Pierwsza możliwość złożenia oświadczenia w trakcie okienka transferowego, miała miejsce w okresie kwiecień – lipiec 2014 roku.

Należę do OFE PZU, ale nie złożyłem oświadczenia

Osoba, która nie przekazała oświadczenia do ZUS w czasie okienka transferowego, lub złożyła takie oświadczenie po upływie wyznaczonego terminu nie otrzymuje na swój rachunek w OFE części bieżącej składki emerytalnej. Co ważne, nawet jeśli takie oświadczenie nie zostało przekazane przez członka OFE do ZUS, pozostaje on nadal członkiem OFE wraz z kapitałem, który dotychczas zgromadził na swoim rachunku.

W trakcie drugiego okienka transferowego, które miało miejsce w okresie kwiecień- lipiec 2016 roku, członkowie OFE mogli decydować dwojako. Po pierwsze mogli oświadczyć, że chcą by część bieżącej składki była odprowadzana do OFE (mimo, że takiego oświadczenia nie złożyli w 2014 roku) lub też zdecydować o zaprzestaniu przekazywania do OFE części składki (nawet, jeśli w 2014 roku zdecydowały odmiennie).

Te z osób, które nie chciały zmienić swojej decyzji z 2014 roku, nie musiały składać oświadczenia by potwierdzić dotychczas istniejący sposób rozporządzania składką emerytalną.