PZU PZU

Jaka jest różnica, czy moje składki będą trafiać do OFE i ZUS, czy tylko do ZUS?

Osoby rozpoczynające pracę zarobkową mogą podjąć decyzję, dokąd trafi odprowadzana przez pracodawcę składka na ubezpieczenie emerytalne. Jedną z możliwości jest pozostawienie pieniędzy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Inną - przekazanie części składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE). Podpowiadamy, jakie są główne różnice pomiędzy ZUS a OFE oraz jakie mogą być konsekwencje dokonania wyboru między tymi opcjami oszczędzania.

Decyzję o podziale składki na ubezpieczenie emerytalne mogą podjąć osoby, które rozpoczęły:

  • pierwszą pracę w oparciu o umowę o pracę;
  • pierwszą pracę w oparciu o umowę zlecenia (pod warunkiem, że jest ona objęta ubezpieczeniem emerytalnym);
  • staż lub praktyki (pod warunkiem, że są objęte ubezpieczeniem emerytalnym).

We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach obowiązkiem pracodawcy jest regularne odprowadzanie 19,52 proc. wynagrodzenia brutto na przyszłą emeryturę pracownika.

Co dzieje się ze składką?

To, jak zostanie podzielona składka emerytalna czyli 19,52 proc. wynagrodzenia, zależy od decyzji pracownika. W ciągu 4 miesięcy od momentu powstania obowiązku ubezpieczeniowego może on zdecydować o przekazaniu części pieniędzy do OFE. W takim przypadku 12,22 % środków trafi na konto w ZUS, 4,38 % zasili utworzone w ramach II filaru subkonto w ZUS-ie, a pozostałe 2,92 % zostanie przekazane do OFE.
Jeśli pracownik nie podpisze umowy z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym zarządzającym OFE, wszystkie środki pozostaną w ZUS – 12,22% trafi na konto, a pozostałe 7,3% zasili subkonto.

Co się dzieje z pieniędzmi w ZUS?

Środki, które trafiają do ZUS, są waloryzowane. Czym jest waloryzacja? Mówiąc w bardzo prosty sposób, jest to przystosowanie wysokości emerytury do rosnących zarobków lub do kosztów utrzymania.
Co ważne, na zusowskim koncie oraz subkoncie nie ma „realnych” pieniędzy. Zamiast nich znajduje się tam jedynie wirtualny stan salda. Dlaczego? Pieniądze, które trafiają do ZUS, są automatycznie wypłacane aktualnym emerytom.

Co się dzieje z pieniędzmi w OFE?

OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne, stanowią istotny element II filaru systemu emerytalnego. Zgodnie z definicją są to osoby prawne, które posiadają masę majątkową i są zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne.

Pieniądze, które trafiają do OFE, są przeliczane na jednostki rozrachunkowe i inwestowane w różnorodne instrumenty finansowe (akcje, nieskarbowe papiery dłużne, lokaty bankowe). Wszystko po to, by wygenerować jak najwyższy zysk, a co za tym idzie – zwiększyć wysokość emerytury.
W zależności od strategii inwestycyjnej wybranego OFE inwestycje mogą być bardziej lub mniej ryzykowne, warto jednak wziąć pod uwagę długofalową perspektywę takiego sposobu oszczędzania. Decyzja o wyborze OFE pomoże uniezależnić kwotę przyszłego świadczenia od emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwiększy to poczucie bezpieczeństwa oraz wpływu na wysokość świadczenia emerytalnego.