PZU PZU

Czy warto oszczędzać w OFE i ZUS i co jeszcze można zrobić, by zwiększyć szansę na wyższą emeryturę?

OFE czyli otwarte fundusze emerytalne inwestują powierzone im środki zwiększając w ten sposób szansę na to, że po zakończeniu pracy zawodowej nasze świadczenie emerytalne będzie wyższe. Z artykułu dowiesz się czy rzeczywiście warto powierzyć im swoje pieniądze oraz co można jeszcze zrobić w celu zabezpieczenia swojej przeszłości finansowej.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, każdego miesiąca z Twojego wynagrodzenia obowiązkowo odprowadzana jest składka emerytalna przekazywana na konto w ramach pierwszego filaru – do ZUS. Wielu Polaków zdecydowało jednak, aby część składki trafiła na konto w ramach drugiego filaru do OFE i ZUS. Dzięki temu, osoby te dywersyfikują ryzyko, ponieważ w takiej sytuacji na wysokość ich przyszłego świadczenia emerytalnego pracują dwie instytucje – zarówno ZUS, jak i OFE.

Jaka część składki emerytalnej trafia do OFE?

Aktualna składka emerytalna wynosi 19,52% wynagrodzenia brutto. W myśl jednak obowiązujących przepisów, cała kwota wcale nie musi być przekazana do ZUS. Część środków może trafić na konto OFE – w ramach drugiego filaru. Warto jednak mieć świadomość, że na to konto wcale nie trafia 7,3% składki emerytalnej. Jest ona ponownie dzielona na dwie części:

  • 4,38% składki emerytalnej trafia na subkonto w ZUS-ie
  • 2,92% składki emerytalnej trafia na konto w OFE.

Przykład: Załóżmy, że miesięczne wynagrodzenie wynosi 2500 zł. Wysokość składki przekazywanej do OFE to kwota 73 zł. Może się więc pojawiać pytanie czy w takim układzie w ogóle oszczędzać w OFE ? Warto rozważyć udział w OFE, ponieważ OFE inwestuje powierzone mu środki, a ZUS waloryzuje składki wg. określonego wskaźnika, przeznaczając środki finansowe na bieżące wypłaty emerytur. Zysk z inwestycji OFE może być więc wyższy niż waloryzacja. Jednocześnie oszczędzający w OFE powinni pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz, nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

Jak zwiększyć szansę na godną emeryturę? Wypróbuj IKZE

Jeżeli uważasz, że środki wypracowane przez OFE mogą być dla Ciebie niewystarczające to najwyższy czas zastanowić się nad gromadzeniem środków na dodatkową emeryturę także w ramach III filaru. Zastanów się nad oszczędzaniem np. na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). Dzięki IKZE corocznie, możesz skorzystać z ulgi podatkowej umożliwiającej odliczenie wpłat na swoje konto IKZE od dochodu przed jego opodatkowaniem. Im większa wpłata na IKZE (do wysokości maksymalnego rocznego limitu, który w 2018 roku wynosi 5331,60 zł) tym większa możliwa ulga podatkowa. Przykładowo, przy maksymalnej wpłacie za 2018 rok można uzyskać ulgę podatkową wynoszącą nawet 1706,11 zł – (w 32% progu podatkowym) lub 959,69 zł (– w 18% progu podatkowym). To realne pieniądze, które można wykorzystać na dowolny cel, w tym na ponowne zasilenie swojego konta IKZE.

Podobnie jak w przypadku oszczędzania w OFE, także w przypadku oszczędzania w III filarze należy pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz, nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem.