PZU PZU

„Jestem studentem i zacząłem pierwszą pracę. Czy muszę wybrać fundusz emerytalny?”

Jeśli właśnie rozpocząłeś swoją pierwszą pracę zarobkową, możesz podjąć decyzję dotyczącą podziału składki emerytalnej odprowadzanej przez pracodawcę. Podpowiadamy, jakie są możliwe opcje wyboru.

Jeśli pracujesz w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenia (pod warunkiem, że jesteś objęty ubezpieczeniem emerytalnym), Twój pracodawca ma obowiązek comiesięcznego odprowadzania części Twojego wynagrodzenia na przyszłą emeryturę.
Wysokość składki emerytalnej wynosi obecnie 19,52% wynagrodzenia brutto.

Dokąd trafia składka emerytalna?

W ciągu 4 miesięcy od momentu powstania obowiązku ubezpieczeniowego możesz zdecydować, dokąd powędrują poszczególne części składki emerytalnej. Do wyboru masz dwie możliwości:

  • możesz pozostawić wszystkie środki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (12,22% na koncie w ramach I filaru i 7,3% na subkoncie powstałym na potrzeby II filaru);
  • możesz podpisać umowę z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym i część pieniędzy przekazywać do Otwartego Funduszu Emerytalnego. W tym przypadku na koncie w ZUS zostanie 12,22% Twojego wynagrodzenia, 4,38% zasili Twoje subkonto, a pozostałe 2,92% zostanie przekazane do OFE.

Czym są Otwarte Fundusze Emerytalne?

Otwarte Fundusze Emerytalne to istotny element II filaru polskiego systemu emerytalnego. Są one zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Uczestnictwo w OFE jest dobrowolne, a ich celem jest gromadzenie i pomnażanie kapitału na emeryturę. Pieniądze umieszczone na koncie w OFE są inwestowane w różnorodne instrumenty finansowe (m.in.: akcje, nie skarbowe papiery dłużne, lokaty bankowe).
Podpisując umowę z PTE możesz, przynajmniej częściowo, uniezależnić wysokość wypłacanego świadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zważywszy na niekorzystne tendencje demograficzne, dywersyfikacja portfela emerytalnego jest bardzo wskazana.

Fundusze emerytalne - co ze studentami?

Pracodawca, który zatrudnia studenta do 26 roku życia na podstawie:

  • umowy zlecenia
  • umowy agencyjnej
  • umowy o świadczenie usług

nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne.
Oznacza to, że student także nie ma możliwości przystąpienia do Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Jeśli pracodawca zatrudnia studenta do 26 roku życia na podstawie umowy o pracę, musi odprowadzić wszystkie składki (w tym także składkę na ubezpieczenie emerytalne). Taki pracownik stanie więc przed wyborem: OFE i ZUS czy ZUS.
Studenci, którzy ukończyli 26 rok życia i pracują na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia (pod warunkiem, że są objęci ubezpieczeniem emerytalnym), odbywają staż lub praktyki (pod warunkiem, że są objęci ubezpieczeniem emerytalnym), również będą mogli dokonać wyboru.

Co ważne, studenci studiów doktoranckich i podyplomowych nie są traktowani w procesie zatrudnienia jako studenci. Oznacza to, że zatrudniając ich, pracodawca musi odprowadzić wszystkie składki. Osoby te od momentu powstania obowiązku ubezpieczeniowego muszą zdecydować, gdzie trafi 19,52 proc. ich wynagrodzenia.