PZU PZU

Czy mogę samodzielnie wpłacać na rachunek w OFE?

Czy wybierając OFE, możliwe jest dokonywanie samodzielnych wpłat na rachunek? Takie pytanie zadają sobie osoby, które już dziś myślą o wysokości swojego przyszłego świadczenia emerytalnego. Jak brzmi odpowiedź?

Jak dzielona jest składka emerytalna?

Reforma systemu emerytalnego dała przyszłym emerytom wybór w zakresie oszczędzania z myślą o przyszłej emeryturze. Mogą oni odkładać pieniądze w ZUS-ie lub w ZUS-ie i OFE. Podpisanie umowy z wybranym funduszem emerytalnym oznacza tyle, że z 19,52% składki emerytalnej, 2,92% zasila indywidualne konto prowadzone przez fundusz dla klienta. Kwota nie jest zatem duża. Czy jest możliwość jej powiększenia? Wpłaty własne na rachunek OFE nie są możliwe – ustawodawca nie przewidział takiej możliwości.

Co zamiast samodzielnych wpłat na rachunek OFE?

Skoro wpłaty własne na rachunek OFE nie są możliwe, jak zwiększyć kwotę środków widniejących na nim?

  • Sprawdzić, jakie wyniki finansowe osiąga OFE, z którym podpisali umowę

Wyniki finansowe każdego OFE są uzależnione od realizowanej polityki inwestycyjnej. W efekcie poszczególne OFE inwestują środki swoich członków z różnym rezultatem. Warto sprawdzić, które OFE osiąga zadawalające nas wyniki inwestycyjne. Jednocześnie oszczędzający w OFE powinni pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz, nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dlatego warto wybrać OFE, które osiąga satysfakcjonujące nas wyniki inwestycyjne w wieloletniej perspektywie.

Ponieważ zmiany OFE można dokonać wyłącznie w czasie trwania tzw. okienka transferowego, które jest otwierane co cztery lata, warto na bieżąco śledzić podawane do publicznej wiadomości wyniki inwestycyjne poszczególnych OFE. Wybierając OFE, które osiąga satysfakcjonujące nas wyniki inwestycyjne zwiększamy szansę na zgromadzenie większego kapitału z myślą o przyszłej emeryturze.

  • Podwyższyć uzyskiwany dochód

To, ile pieniędzy zasila konto OFE, jest ściśle związane z uzyskiwanym dochodem. Im on wyższy, tym większa jest wartość składki emerytalnej, a zatem tym więcej środków jest przekazywanych na konto OFE. Podwyższenie uzyskiwanego dochodu to zatem kolejny sposób na zwiększenie kwoty zgromadzonej na koncie OFE.

Choć nie można dokonywać wpłat własnych na konto OFE, to jednak uzyskanie np. podwyżki lub zmiana miejsca zatrudnienia na takie z wyższym wynagrodzeniem oznaczają, że konto OFE będzie zasilane wyższymi niż dotychczas kwotami. To jedyne sposoby, aby zwiększyć wartość kapitału gromadzonego z myślą o jesieni życia na koncie OFE.

Jak jeszcze oszczędzać z myślą o emeryturze?

Chcąc podwyższyć wysokość przyszłej emerytury, warto rozważyć założenie np. IKZE czyli Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Konta te działają w ramach III filaru emerytalnego, zatem korzystanie z nich jest całkowicie dobrowolne. Dobrą wiadomością jest to, że oszczędzającym na IKZE przysługuje coroczna ulga podatkowa, która za 2018 rok może wynieść nawet 1706,11 zł (przy maksymalnej wpłacie na IKZE, w 32% progu podatkowym). Warto więc rozważyć rozpoczęcie oszczędzania na IKZE i w ten sposób z jednej strony zwiększyć szansę na zabezpieczenie finansowe swojej przyszłości, a z drugiej cieszyć się coroczną ulgą podatkową.