PZU PZU

Czy to prawda, że środki z OFE przeniesiecie do ZUS-u przed moją emeryturą?

Osoby oszczędzające w OFE mogą zastanawiać się, czy emeryturę będą otrzymywać z dwóch źródeł, czyli ZUS-u i OFE. Nie, bo działa tzw. suwak bezpieczeństwa. W efekcie OFE są zobowiązane przekazać środki z konta swojego klienta do ZUS-u. Jak to się odbywa?

Co to jest i jak działa suwak bezpieczeństwa?

Od 31 października 2014 roku działa tzw. suwak bezpieczeństwa. Jego wprowadzenie było podyktowane chęcią zabezpieczenia wartości środków zgromadzonych przez oszczędzających z myślą o przyszłej emeryturze na kontach OFE.

Założenie jest proste – suwak jest uruchamiany na 10 lat przed przejściem ubezpieczonego na emeryturę. Wówczas OFE ma obowiązek co miesiąc przekazywać do ZUS-u środki zgromadzone na koncie swojego członka. W efekcie wszystkie środki zgromadzone na koncie OFE zostają przekazane do ZUS-u. Na miesiąc przed przejściem ubezpieczonego na emeryturę, na jego koncie OFE nie powinno być już żadnych środków, ponieważ wszystkie powinny zostać przeniesione do ZUS.

Dlaczego środki z OFE do ZUS-u nie są przekazywane jedną transzą?

Kapitał mógłby zostać przekazany z OFE do ZUS-u jednym przelewem. Po co zatem został wprowadzony wspomniany suwak bezpieczeństwa?

Zmiany na rynkach finansowych dokonują się bardzo dynamicznie i nie zawsze są korzystne z punktu widzenia osób oszczędzających. Teoretycznie, mogłoby więc dojść do sytuacji, że przekazane do ZUS-u oszczędności przyszłego emeryta mogłyby być niższe niż wcześniej wypracowany przez OFE zysk. A to przełożyłoby się na wysokość otrzymywanego przez niego świadczenia emerytalnego.

Przekazywanie co miesiąc 1/120 środków zgromadzonych na koncie OFE do ZUS-u, ma zatem zagwarantować, że przyszły emeryt nie straci wcześniej wypracowanego przez OFE zysku.

Suwak bezpieczeństwa a przekazywanie środków do OFE

Podpisanie umowy z OFE oznacza, że ZUS przekazuje część składki emerytalnej na konto ubezpieczonego w OFE. Tam pieniądze mogą być pomnażane, ponieważ celem otwartych funduszy emerytalnych jest inwestowanie powierzonych mu środków (ZUS jedynie waloryzuje składki wg. określonego wskaźnika). Jednocześnie oszczędzający w OFE powinni pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz, nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dlatego warto wybrać OFE, które osiąga satysfakcjonujące nas wyniki inwestycyjnej w wieloletniej perspektywie.

Uruchomienie suwaka bezpieczeństwa wiąże się z zaprzestaniem przekazywania przez ZUS środków do OFE. Ostatni raz część składki emerytalnej na konto OFE ubezpieczonego trafia na miesiąc przed uruchomieniem suwaka bezpieczeństwa.

Jak odbywa się przekazywanie środków z OFE do ZUS-u?

Dobrą wiadomością dla wszystkich osób oszczędzających w OFE jest to, że aby suwak bezpieczeństwa został uruchomiony, nie jest potrzebny wniosek przyszłego emeryta. Środki są bowiem przekazywane na mocy ustawy, a terminów muszą pilnować pracownicy OFE.

Funkcjonowanie suwaka bezpieczeństwa oznacza, że umowa zawarta między ubezpieczonym a funduszem emerytalnym wygaśnie po przekazaniu ostatniej puli środków z OFE do ZUS-u. Przyszły emeryt nie musi zatem kłopotać się rozwiązaniem zawartej umowy.

Świadczenie emerytalne jedynie z ZUS

Choć każda osoba pracująca ma prawo wybrać, czy z myślą o przyszłej emeryturze będzie oszczędzać wyłącznie w ZUS-ie, czy w ZUS-ie i OFE, to jednak świadczenie emerytalne będzie otrzymywać wyłącznie z ZUS-u. To kolejny efekt wprowadzenia tzw. suwaka bezpieczeństwa i stopniowego przekazywania środków do ZUS-u.