PZU PZU

Co to jest suwak bezpieczeństwa?

Suwak bezpieczeństwa jest mechanizmem wprowadzonym w nowelizacji ustawy o systemie emerytalnym w Polsce w 2014 roku i dotyczy osób, które zdecydują się na przekazywanie części swoich składek do OFE. Jeśli jesteś jedną z nich, trafia tam 2,92% Twojego wynagrodzenia, czyli ok. 15% składki emerytalnej. Suwak bezpieczeństwa sprawia, że na 10 lat przed przejściem na emeryturę OFE jest zobowiązane systematycznie przekazywać zgromadzone w OFE środki na Twoje subkonto w ZUS w ramach II filaru.

Zmiany w systemie emerytalnym spowodowały, że gdy uzyskasz uprawnienia emerytalne, otrzymasz jedną emeryturę – tę z ZUS. Jeżeli jednak zdecydowałeś się na dywersyfikację ryzyka, a więc lokowanie części składki w OFE, ostateczna wysokość świadczenia może wzrosnąć dzięki zyskowi wypracowanemu przez fundusz. Suwak bezpieczeństwa zaczyna działać na 10 lat przed Twoim przejściem na emeryturę.

Jak w praktyce działa suwak bezpieczeństwa?

Mechanizm suwaka bezpieczeństwa ma na celu zabezpieczenie wartości pieniędzy, które zgromadziłeś w OFE. W przypadku OFE, Twoje składki są inwestowane długoterminowo, a na wysokość wypracowywanych zysków wpływ ma wiele czynników. Aby uniknąć „dołka inwestycyjnego” w momencie, gdy środki będą miały być już wypłacone jako część kapitału emerytalnego, są one stopniowo przenoszone z OFE do ZUS. Procedura wygląda następująco:

  • ZUS w momencie, gdy ubezpieczonemu pozostało 10 lat do nabycia praw emerytalnych, przekazuje OFE taką informację,
  • od tego momentu ZUS nie przekazuje OFE należnego do tej pory funduszowi 15% składki, a zapisuje je na subkoncie ZUS w ramach II filaru,
  • OFE krok po kroku przekazuje zgromadzone do tej pory środki do ZUS, one również trafiają na subkonto ZUS w ramach II filaru.

Jak dokładnie odbywa się przekazanie środków w praktyce?

  • Od momentu uzyskania informacji od ZUS, OFE ma obowiązek comiesięcznego przeliczania jednostek rozrachunkowych na środki pieniężne, które są własnością ubezpieczonego i rozpocząć ich przekazywanie na rzecz FUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
  • Proces jest stopniowy, a harmonogram przekazywania środków jest wyznaczony wzorem:

umarzana liczba udziałów = posiadana liczna udziałów / (wyrażana w miesiącach różnica pomiędzy wiekiem emerytalnym a wiekiem członka OFE w dniu dokonywania umorzenia).

Oznacza to, że jeśli np. na Twoim koncie w OFE jest 2000 jednostek rozliczeniowych, to w pierwszym miesiącu obowiązywania suwaka wyliczenie będzie wyglądało następująco:

2000 jednostek / 120 miesięcy (czyli 10 lat) = 16,67 jednostek. Tyle jednostek OFE będzie zobowiązane sprzedać (umorzyć) w 1. miesiącu ze 120 dzielących Cię od emerytury i przekazać do ZUS. Proces ten potrwa aż do momentu, w którym cała suma znajdzie się na koncie w ZUS, a Ty uzyskasz pierwszą emeryturę wyliczoną w oparciu o środki wypracowane przez ZUS oraz OFE.