PZU PZU

Jakie OFE wybrać? Na co zwrócić uwagę przy wyborze otwartego funduszu emerytalnego?

Otwarte Fundusze Emerytalne dają możliwość gromadzenia środków finansowych na emeryturę. Od tego, jak dobrze OFE poradzą sobie z zarządzaniem Twoimi pieniędzmi, zależy wysokość zgromadzonego kapitału, a co za tym idzie – kwota przyszłej emerytury. Wybór konkretnego funduszu emerytalnego powinien być decyzją rzetelnie przemyślaną i w pełni zamierzoną.

Jeśli pracujesz w oparciu o umowę o pracę, obowiązkiem pracodawcy jest comiesięcznie odprowadzanie składki emerytalnej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wynosi ona 19,52 proc. podstawy wymiaru składki: 12,22 proc. trafia na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do dyspozycji pozostaje składka w wysokości 7,3 proc. Jeśli wybierzesz OFE kolejna część – 4,38 proc. – trafia na subkonto w ZUS-ie. Reszta składki – 2,92 proc. - trafia do wybranego przez Ciebie Otwartego Funduszu Emerytalnego(OFE). Tam, po pobraniu prowizji, zostanie przeliczona na jednostki rozliczeniowe i będzie inwestowana. Jeśli nie wybierzesz OFE składka w wysokości 7,3 proc. trafi w całości na konto w ZUS.

Jakie OFE wybrać na początku drogi zawodowej?

Jeśli właśnie podjąłeś swoją pierwszą pracę, masz cztery miesiące, by wybrać OFE. Jeśli nie podpiszesz umowy z żadnym OFE cała Twoja składka emerytalna pozostanie w ZUS-ie (na koncie i subkoncie), a to oznacza, że nie różnicujesz sposobu odkładania na swoją emeryturę.

Różnice w otwartych funduszach emerytalnych

Obecnie na polskim rynku działa 12 Otwartych Funduszy Emerytalnych. Tworzą one tzw. drugi filar systemu emerytalnego w Polsce. Różnią je wyniki inwestycyjne, opłaty, struktura właści-cielska, liczba członków, strategia inwestycyjna, jakość obsługi. Przy wyborze OFE warto ocenić każdy z tych elementów.

Wyniki inwestycyjne a wybór OFE

Aby wybrać OFE, warto przeanalizować długoterminowe wyniki inwestycyjne każdego z nich. Pamiętaj, że analiza wyników tylko ostatniego roku jest bezcelowa. Oszczędzanie na emeryturę ma charakter długofalowy. Na przestrzeni kilkunastu czy kilkudziesięciu lat nie sposób nie zanotować okresowych spadków, ale decydujące znaczenie ma wynik długookresowy.

Niewielka zmienność osiąganych wyników

Jedną z cech dobrego funduszu emerytalnego jest niewielka zmienność osiąganych wyników. Podobnie jak w przypadku wysokości wyników inwestycyjnych, także tu warto wziąć pod uwagę długofalową perspektywę. Jeśli z biegiem lat fundusz zaczyna coraz bardziej odstawać od czołówki, prawdopodobne jest, że różnice będą się pogłębiać.

Koszty – czyli ile kosztuje OFE?

Jednym z istotnych kryteriów wyboru są również koszty, jakie będziesz ponosić w związku z członkostwem w danym funduszu. Warto wiedzieć, że koszt posiadania OFE może być uzależnione od różnego rodzaju opłat:

  • opłatę od składki emerytalnej (OFE), która nie może przekroczyć 1,75%;
  • opłatę za zarządzanie aktywami, pobieraną z aktywów funduszu proporcjonalnie do zgromadzonych środków, im wyższe są aktywa OFE tym opłata niższa;

Zmiany rynkowe a stabilność OFE

Dla wielu osób kluczowe zdaje się pytanie, czy zakładanie OFE jest bezpieczne? Instytucja, której powierzasz swoje pieniądze, powinna mieć stabilną i ugruntowaną pozycję na rynku Nie mniej ważne są opinie innych inwestorów oraz wygoda korzystania z konta w OFE.

Dla osób, które lubią mieć kontrolę nad finansami, szczególnie ważny będzie internetowy dostęp do rachunku. Takie konto umożliwi śledzenie wysokości wpłat oraz dostęp do informacji o osobach uposażonych, czyli tych, które w razie śmierci posiadacza rachunku otrzymają środki finansowe.