PZU PZU

Czy po wyborze OFE, w trakcie trwania umowy, będę mógł zmienić decyzję, gdzie mają trafiać moje składki emerytalne?

Przekazywanie części składki emerytalnej do Otwartego Funduszu Emerytalnego to skuteczny sposób na zwiększenie wysokości emerytury. Pieniądze zgromadzone na koncie w OFE są inwestowane w akcje, nie skarbowe papiery dłużne, lokaty bankowe oraz inne instrumenty finansowe. Czy decyzja o wyborze OFE jest odwracalna? Czy w trakcie trwania umowy istnieje możliwość zmiany jednego funduszu na inny? Odpowiadamy.

Każda osoba, która rozpoczyna działalność zarobkową, może zdecydować, czy cała składka emerytalna odprowadzana przez pracodawcę pozostanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy jej część zostanie przekazana do OFE.

OFE i ZUS - podstawowe różnice

Specyfika działania obu instytucji jest zupełnie inna. Kluczową różnicą jest jednak to, co dzieje się z pieniędzmi, które trafiają do każdej z nich.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że przesyłane do ZUS składki są od razu wypłacane obecnym emerytom. Na naszym koncie nie ma więc realnych, prawdziwych pieniędzy, a jedynie wirtualny zapis salda. Natomiast środki zgromadzone w OFE są inwestowane w różne instrumenty finansowe – akcje, obligacje czy lokaty bankowe. Wszystko po to, aby wygenerować dodatkowy zysk i zwiększyć wysokość przyszłej emerytury.

Czy warto przystąpić do OFE?

Warto przystąpić do OFE, głównie z uwagi na możliwość dywersyfikacji portfela emerytalnego. Co stanie się jednak w sytuacji, jeśli wybrany fundusz nie spełni oczekiwań przyszłego emeryta? Czy istnieje możliwość zamiany jednego OFE na inny?

Co się stanie, jeśli zmienię zdanie?

Wybór funduszu emerytalnego powinien być poprzedzony dogłębną analizą wielu czynników. Mowa tutaj przede wszystkim o:

  • wynikach inwestycyjnych w długofalowej perspektywie. Należy jednak pamiętać , że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości;
  • strukturze właścicielskiej Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego zarządzającego danym OFE;
  • liczbie członków funduszu;
  • wysokości pobieranych opłat;
  • jakości obsługi klienta;
  • opiniach na temat danego funduszu;
  • ryzykach związanych z członkostwem w funduszu.

Może zdarzyć się, że świetne opinie czy korzystne wyniki inwestycyjne nie przełożą się na realne zadowolenie z funduszu. Najlepszym wyjściem z tej sytuacji będzie zamiana jednego funduszu na inny. Możesz dokonać tego w dowolnym momencie trwania umowy.
Decyzja o zmianie funduszu nie niesie za sobą konieczności poniesienia opłaty.

Jak zmienić OFE?

Aby dokonać zmiany OFE, wystarczy podpisać umowę w nowym funduszu, wskazując na numer rachunku w dotychczasowym funduszu oraz jego nazwę. Oszczędzający nie będzie musiał dokonywać dodatkowych formalności ani informować dotychczasowego OFE o zmianie swojej decyzji. Wszelkich niezbędnych kwestii dopełni PTE, z którym właśnie przyszły emeryt podpisał umowę.