PZU PZU

ZUS czy ZUS i OFE? Doradzamy na co zwrócić uwagę przy wyborze funduszu emerytalnego

Decyzje dotyczące przyszłości finansowej warto podejmować rozsądnie – konsekwencje wyborów będą miały wpływ na wysokość emerytury, którą za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wypłaci państwo. Warto znać kluczowe różnice pomiędzy ZUS-em i OFE i wiedzieć, co należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem wyboru.

Od czego zależy wymiar składki emerytalnej?

Cała składka emerytalna wynosi obecnie 19,52 proc. podstawy wymiaru składki. Jej podstawa, czyli 12,22 proc., jest odkładana na konto w ZUS-ie. Kolejna część – 4,38 proc. – trafia na subkonto w ZUS-ie. Resztę składki - 2,92 proc. - możesz „dołożyć” do zusowskiego subkonta lub ulokować w Otwartym Funduszu Emerytalnym(OFE). Tam, po pobraniu prowizji, zostanie przeliczona na jednostki rozliczeniowe i będzie inwestowana.
Czy tym samym można stwierdzić że OFE jest opłacalną opcją dla osób pragnących decydować samodzielnie o własnej emeryturze? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Pamiętaj, że Twoja swoboda wyboru dotyczy jedynie ok. 15 proc. kwoty odkładanej w I i II filarze, a więc i podobnej części przyszłej emerytury. Oznacza to, że jeśli Twój pracodawca odprowadzi składkę w wysokości 1000 zł, z tego tylko 150 zł trafi do OFE. To, czy część składki „powędruje” w kierunku OFE, czy pozostanie w ZUS-ie, zależy jedynie od Ciebie.

Jak podpisać umowę z OFE – o czym należy wiedzieć?

Jeśli zaczynasz pierwszą pracę , na podpisanie umowy z OFE masz tylko 4 miesiące od rozpoczęcia pracy. Jeśli nie zdążysz tego zrobić, cała składka zostanie przekazana automatycznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS czy OFE – sposób zarabiania

Sposób „zarabiania” jest zasadniczą różnicą pomiędzy ZUS-em a OFE. Składki emerytalne na ZUS, które trafiają do ZUS-u są ewidencjonowane na koncie i subkoncie przyszłego emeryta, a ich kwoty ZUS waloryzuje według ustawowych wskaźników. A więc, choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, wpłacone pieniądze nie czekają, aż osiągniesz wiek emerytalny, ale są na bieżąco zużywane na wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Konta w ZUS-ie są więc niczym innym jak transferem od płacących składki do pobierających świadczenia.

Do OFE natomiast trafia składka w postaci pieniężnej, a wpłacone środki finansowe same na siebie pracują. Za przekazane do OFE pieniądze nabywasz jednostki rozrachunkowe funduszu. Twój kapitał z OFE jest inwestowany w akcje i inne instrumenty finansowe. O tym w co może inwestować OFE decyduje ustawa. O skuteczności takiego sposobu gromadzenia kapitału w największej mierze decyduje więc rynek kapitałowy. W przypadku OFE przyszła stopa zwrotu zależy głównie od tego, co wydarzy się na giełdzie w przyszłości i jak zgromadzonymi środkami będą dysponowały zespoły zarządzających w OFE.

ZUS czy OFE – co jest lepsze?

Jeśli zdecydujesz się na przekazanie całości składki emerytalnej do ZUS-u, wysokość Twojej emerytury będzie w 100 proc. zależna od tej instytucji. Przeniesienie części składki do OFE może być sposobem na potrzebną w tej sytuacji dywersyfikację źródeł finansowania przyszłej emerytury. Takie lokowanie środków finansowych umożliwia także potencjalnie wyższą emeryturę - ze względu na inwestycje środków OFE w polską gospodarkę na rynku giełdowym.

Sprawdź różnice między OFE zanim podejmiesz ostateczną decyzję

Kluczowe pytanie pozostaje niezmienne - jak zyskać OFE? Zanim wybierzesz sposób lokowania części składki emerytalnej, zapoznaj się z konkretnymi danymi, obrazującymi wyniki inwestycyjne OFE. Pamiętaj, by wziąć pod uwagę nie tylko długofalowe zmiany na przestrzeni ostatnich lat, ale również prognozy dotyczące przyszłości. Choć może się wydawać, że w krótkim terminie wyniki są bardzo zmienne i narażone na straty, zwróć uwagę, że w długim terminie wszystkie OFE zarabiają. Jeżeli wybrane przez Ciebie OFE korzystnie zainwestuje środki finansowe, uzyskując tym samym atrakcyjne stopy zwrotu, istnieje duża szansa na powiększenie wysokości kapitału emerytalnego.