Grupowe ubezpieczenie dla klientów PGE Obrót

Dla kogo?

Z ubezpieczenia może skorzystać osoba fizyczna, która przystąpiła do aktualnie obowiązującej Oferty PGE Obrót S.A. z co najmniej jedną usługą dodatkową.

Zakres ubezpieczenia

W skład pakietu wchodzą następujące rodzaje ubezpieczeń:
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • ubezpieczenie utraty pracy;
  • ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy;
  • ubezpieczenie hospitalizacji;
  • ubezpieczenie assistance w razie utraty pracy.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.