Program Inwestycyjny World

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Dla kogo?

Program Inwestycyjny World jest skierowany do klientów Banku Millennium SA, którzy są zainteresowani długoterminowym inwestowaniem środków połączonym z ochroną ubezpieczeniową.
 

Korzyści

 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie w ramach jednej umowy.
 • Wielowalutowość wpłat – możesz wpłacać składki w różnych walutach (PLN, EUR, USD).
 • Starannie wyselekcjonowana oferta inwestycyjna - w ramach programu masz dostęp do szerokiej gamy polskich i zagranicznych funduszy denominowanych w różnych walutach (PLN, EUR, USD).
 • Fundusz gwarantowany.
 • Łatwy dostęp do środków – możesz skorzystać ze zgromadzonego kapitału w dowolnym czasie trwania programu.
 • Brak opłat związanych z otwarciem programu – całość wpłat jest inwestowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.
 • Korzyści prawno-podatkowe związane z inwestowaniem w ramach polisy na życie:
  - świadczenie z tytułu śmierci wolne od podatku od spadków,
  - podatek od dochodów kapitałowych odroczony do czasu wypłaty środków,
  - zwolnienie znacznej części świadczenia ubezpieczeniowego z egzekucji sądowej w postępowaniu cywilnym,
  - możliwość wskazania dowolnej osoby jako uposażonego.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Kto może zawrzeć z nami umowę, kogo ubezpieczamy?

 • Umowę zawiera z nami ubezpieczający. Jest  to osoba, która składa wniosek o zawarcie umowy i wpłaca składkę.
 • Ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym, co oznacza że jego życie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.
 • Ubezpieczający może zawrzeć umowę, jeśli w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ma przynajmniej 18 i mniej niż 80 lat.


Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

 • śmierć ubezpieczającego,
 • śmierć ubezpieczającego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem,
 • dożycie przez ubezpieczającego końca pierwszego albo drugiego okresu ubezpieczenia.


Ubezpieczający może decydować o poziomie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu śmierci poprzez wybór opcji świadczenia (szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Obok zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci ubezpieczającego, celem ubezpieczenia jest gromadzenie i inwestowanie środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (fundusze).

Jak długo trwa umowa?

Umowę zawieramy na okres 4 lat (zwany pierwszym okresem ubezpieczenia), z możliwością przedłużenia na okres do rocznicy polisy, w której wiek ubezpieczającego wynosi 100 lat (zwany drugim okresem ubezpieczenia).


Składka - ile wynosi i kiedy się płaci?
Składka jest opłacana:

 • jednorazowo, z góry za cały okres umowy,
 • w jednej lub w kilku dostępnych walutach (PLN, EUR, USD),
 • w trakcie umowy Ubezpieczający może dopłacać składki dodatkoweJak są inwestowane składki wpłacane na ubezpieczenie?

 • wpłacane składki są inwestowane w fundusze wskazane przez ubezpieczającego.
 •  ubezpieczenie zapewnia dostęp do:
  - funduszy polskich, zagranicznych w PLN, zagranicznych w EUR, zagranicznych w USD
  - funduszu gwarantowanego
   

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty