Program PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału

Dla kogo?

Program PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych jak i osób prawnych, które:

 • chcą bezpiecznie zainwestować pieniądze
 • chcą połączyć inwestycję z darmowym ubezpieczeniem ewentualnej straty finansowej
 • oczekują  swobodnego dostępu do zgromadzonych środków
 • chcą efektywnie ulokować swoje oszczędności bez opłat manipulacyjnych przy nabyciu oraz przy umorzeniu jednostek uczestnictwa
 • są gotowi na inwestycję na okres min 13 miesięcy i maksimum 39 miesięcy

 

Charakterystyka programu

Inwestycja w PZU Sejf+ z ochroną kapitału polega na nabyciu jednostek uczestnictwa PZU SEJF+ z dodatkowym darmowym ubezpieczeniem ryzyka inwestycyjnego w przypadku utrzymania inwestycji w fundusz przez 12 miesięcy (w każdym okresie inwestycyjnym) od nabycia jednostek.


 • Minimalna wpłata: 5000 zł
 • Maksymalna wpłata: brak limitu
 • Brak opłat manipulacyjnych - inwestycja obejmuje 100% wpłaconych pieniędzy
 • Okres trwania: maks. 39 miesięcy tj. program obejmuje trzy 13-miesięczne okresy inwestycyjne
 • Program można zamknąć w każdej chwili – niezależnie od wyników. Należy pamiętać, że ochrona kapitału działa tylko w trzynastym miesiącu każdego okresu inwestycyjnego
 • Możesz być uczestnikiem subfunduszu także po upływie 39 miesięcy. Wówczas jednak nie będzie działała już ochrona kapitału
 • Możesz rozpocząć jednocześnie kilka programów

Jak działa ochrona ubezpieczeniowa

 • Jeśli inwestycja przyniesie stratę, to tylko w trzynastym miesiącu każdego z trzech okresów można wystąpić z programu. Wówczas oprócz zwrotu bieżącej wartości inwestycji, otrzymasz odszkodowanie, które wyrówna Twoją stratę.

Horyzont inwestycyjny:

Dla subfunduszu PZU Sejf+: 1 rok

Dla Programu PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału: min 13 miesięcy, maks. 39 miesięcy  

Stopień ryzyka – niskie

Charakterystyka subfunduszu PZU Sejf+

PZU SEJF+ inwestuje aktywa w dłużne instrumenty finansowe (tj. obligacje, bony skarbowe, depozyty bankowe). Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo.

 

Opłaty

Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa w ramach Programu PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału - BRAK

Opłata manipulacyjna za odkupienie jednostek uczestnictwa w ramach Programu PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału -  BRAK

Opłata za ubezpieczenie od ewentualnej straty finansowej: 0 zł

 

Opłaty za zarządzanie w Programie PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału: 0,6%*– liczona od średniej wartości netto Twoich inwestycji (aktywów) w danym roku obrotowym.

* w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej wartości aktywów netto w danym roku obrotowym, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa       

 

Chciąc przystąpić do Programu zapraszamy do kontaktu z TFI PZU tel. 22 582 28 99

 

Pliki do pobrania

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: