Dla kogo?

Program ten jest przygotowany dla firm leasingowych i zarządzających flotami pojazdów (tzw. CFM).

Korzyści

Oferowany przez nas program ubezpieczeniowy pozwala na:

  • zawieranie umów ubezpieczeń w systemie rocznym jak i wieloletnim, zgodnym z okresem leasingu,
  • spakietowanie produktów ubezpieczeniowych i dostosowanie ich do indywidualnych terminów leasingu poszczególnych pojazdów,
  • uproszczone procedury zawierania ubezpieczeń,
  • uproszczone procedury likwidacji szkód (możliwość dokonania zgłoszenia szkody telefonicznie, mailem, przez Internet w siedzibie jednostki PZU SA lub w warsztacie sieci naprawczej),
  • indywidualizacja stawek i warunków ubezpieczenia w zależności od przebiegów szkodowych poszczególnych pojazdów,
  • elastyczną taryfikację stawek/składek, pozwalającą na dostosowanie ochrony ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb korzystającego,
  • zastosowanie różnych wariantów likwidacji szkód,
  • skorzystanie z nowej usługi „Door to Door” dla pojazdów będących przedmiotem leasingu - pakietu świadczeń przysługujących w przypadku powstania szkody objętej zakresem ubezpieczenia AC.
     

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wraz z wyposażeniem stanowiące własność firmy leasingowej lub zarządzającej flotą i/lub będące przedmiotem zarządzania flotą.

Oferowane przez nas ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów stanowiących przedmiot leasingu i zarządzania flotą to kompilacja kilku produktów, które łącznie pozwalają zapewnić pełną ochronę ubezpieczonego mienia.

Ubezpieczenie Autocasco oparte jest na bazie All risks. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu.

Ubezpieczenie NW obejmuje ochroną trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i/lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu. powstałe w związku z ruchem pojazdu.

Ponadto oferujemy ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, w odniesieniu do osób trzecich, w przypadku zaistnienia szkód osobowych i rzeczowych w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu (ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych).

Dodatkowo proponujemy pomoc w organizacji usług assistance na ternie RP i poza granicami (PZU Auto Pomoc), a w szczególności usługi holowania ubezpieczonego pojazdu, transportu zastępczego do miejsca przeznaczenia, zakwaterowania oraz pomocy technicznej i medycznej. Proponujemy również pokrycie kosztów w przypadku gdy zachodzi potrzeba zorganizowania opieki nad dziećmi lub zwierzętami, korzystania z parkingu, wymiany koła lub naprawy opony, otwarcia samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków, dostarczenia paliwa, gdy go zabraknie.

Posiadamy w swojej ofercie również ubezpieczenie PZU AutoSzyba. Szkody szybowe likwidowane w ramach tego ubezpieczenia nie obciążają przebiegu szkodowego ubezpieczenia autocasco.
 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty