PZU DOM Grupowy

Dla kogo?

PZU DOM Grupowy jest produktem przeznaczonym dla spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz zakładów pracy. Występują one w roli ubezpieczającego i działają jako płatnik składek w imieniu ubezpieczonych, czyli lokatorów, pracowników, klientów.

Korzyści

Polisa zapewnia bardzo szeroki zakres ochrony. Lokale mieszkalne ubezpieczane są nie tylko od ognia i innych zdarzeń losowych, ale również od przepięcia i dewastacji. Ruchomości domowe chronione są również od rabunku poza wskazanym w umowie miejscem ubezpieczenia (np. kradzież torebki na ulicy).

Wraz z ubezpieczeniem ruchomości domowych otrzymuje się gratis dla siebie i osób bliskich ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Jest to szczególnie istotne w przypadku szkód zalaniowych, jeśli np. z winy klienta dojdzie do awarii instalacji wodnej lub awarii pralki w wyniku czego zostanie zniszczone nie tylko mienie klienta, ale również mienie sąsiadów mieszkających na dole.

Szybkie i proste przystąpienie do ubezpieczenia możliwe jest poprzez wypełnienie krótkiej deklaracji i dostarczenie jej do swojej spółdzielni, zarządcy nieruchomości, czy do zakładu pracy.

Płatność miesięcznych składek wliczonych do czynszu jest niewielkim obciążeniem budżetu domowego, a dodatkowo istnieje możliwość przerwy w płatności składek. Brak składki oznacza przerwę w ochronie ubezpieczeniowej, która po opłaceniu kolejnej składki w następnym okresie automatycznie uruchamia ochronę całego majątku bez konieczności ponownego wypełniania deklaracji.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje ochroną przede wszystkim ruchomości domowe ubezpieczonych (lokatorów, pracowników):

 • meble,
 • sprzęt zmechanizowany,
 • sprzęt audiowizualny,
 • sprzęt sportowy,
 • zapasy gospodarstwa domowego,
 • odzież.
 
Oprócz mienia znajdującego się w lokalu mieszkalnym albo budynku mieszkalnym, ubezpieczenie obejmuje ochroną, w ramach limitu ustalonego w umowie, ruchomości znajdujące się w piwnicy lub w garażu.
 
Mienie ruchome ubezpieczane jest od następujących zdarzeń losowych:
 
 • ognia, 
 • piorunu,
 • eksplozji,
 • upadku statku powietrznego,
 • powodzi,
 • śniegu,
 • gradu
 • huraganu,
 • zalania,
 • osuwania i zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • uderzenia pojazdu,
 • trzęsienie ziemi,
 • przepięcia i dewastacji,
 • kradzieży z włamaniem i rabunku ( w tym również poza miejscem ubezpieczenia).
 
W ramach produktu PZU DOM można ubezpieczyć również lokale mieszkalne lub budynki ubezpieczonych.
Budynki są ubezpieczane zarówno w trakcie użytkowania, jak i na etapie budowy.
Nieruchomości te objęte są ubezpieczeniem od następujących zdarzeń losowych:
 
 • ognia, 
 • piorunu,
 • eksplozji,
 • upadku statku powietrznego,
 • powodzi,
 • śniegu,
 • gradu
 • huraganu,
 • zalania,
 • osuwania i zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • uderzenia pojazdu,
 • trzęsienie ziemi,
 • przepięcia i dewastacji (z wyłączeniem budynków w stadium budowy).

Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej: