PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji (w likwidacji)

Dla kogo

Fundusz został utworzony dla podmiotów z grupy kapitałowej PZU SA.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w udziałowe papiery wartościowe, w tym akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty