PZU PZU

Jakie są benefity korzystania z IKZE?

Oszczędzanie z myślą o przyszłości pozwala zwiększyć szansę na zgromadzenie środków na przyszłą emeryturę. Decydując się na założenie rachunku IKZE (Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego), można osiągnąć szereg korzyści. Warto poznać wszystkie benefity, by przekonać się dlaczego warto gromadzić środki w ramach III filaru.

IKZE stanowi formę długoterminowego oszczędzania, która pozwala zwiększyć szansę na zgromadzenie kapitału na przyszłą emeryturę i utrzymanie dotychczasowego standardu życia. Indywidualne konto zakładane w ramach III filaru warto jednak rozpatrywać w znacznie szerszym zakresie. Korzyści z posiadania rachunku można bowiem odnieść już teraz, tj. w momencie odkładania środków.

Dlaczego warto założyć IKZE?

IKZE to rozwiązanie, które – w przeciwieństwie do innych wariantów oszczędzania długoterminowego – nie ogranicza się wyłącznie do możliwości powiększania kapitału. IKZE to wiele więcej, poznaj jakie oferuje możliwości.

  • Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej

Na pierwsze korzyści wynikające z założenia IKZE wcale nie trzeba czekać do momentu przejścia na emeryturę. Osoby oszczędzające w ten sposób mają prawo do skorzystania z corocznej ulgi podatkowej. Jej istotą jest możliwość odliczenia wpłat dokonanych na IKZE od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym.

Wysokość ulgi podatkowej zależy od sumy dokonanych wpłat w roku, za który składana jest roczna deklaracja PIT. Przy dokonaniu wpłat do obowiązującego limitu, który w 2018 roku wynosi 5331,60 zł maksymalnie można uzyskać nawet 1706,11 zł – w przypadku osób rozliczających podatek według skali progresywnej (32%). Podatnicy rozliczający się według skali progresywnej (18%) mogą uzyskać 959,69 zł.

  • Możliwość uniknięcia podatku Belki

Niemal na wszystkie produkty finansowe pozwalające na pomnażanie oszczędności nałożony jest tzw. podatek Belki, który wynosi – zgodnie z obowiązującymi przepisami – 19%.

Wyjątek stanowi m.in. IKZE. Środki wypłacane w momencie przejścia na emeryturę są zwolnione z podatku Belki. Nakładany jest jedynie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

Uwaga! Wypłata środków przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych będzie wiązać się z koniecznością uregulowania podatku dochodowego, wg. obowiązującej na dzień wypłaty skali podatkowej (obecnie 18% lub 32%).

  • Dziedziczenie środków z IKZE

Pieniądze zgromadzone na rachunku IKZE nie przepadają w momencie śmierci oszczędzającego. Prawo do nich będą mieć spadkobiercy (zgodnie z prawem obowiązującym w kodeksie cywilnym) lub osoby uposażone – wskazane przez oszczędzającego w momencie podpisywania umowy.

Warto przy tym podkreślić, że środki dziedziczone z IKZE zmarłego są zwolnione z podatku od spadku i darowizn. Osoby te zapłacą jedynie 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Nie będą musiały tego robić, jeżeli przeniosą dziedziczone pieniądze na własne IKZE.

IKZE to forma gromadzenia środków z myślą o emeryturze, nad którą warto się zastanowić. Szczególnie, że oferuje wiele korzyści, pozwalając jednocześnie na oszczędzanie adekwatne do swoich możliwości finansowych.

Jakie są ryzyka

Podejmując decyzję o zgromadzeniu środków w IKZE oszczędzający w III filarze powinni pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz, nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU, są dostępne w Prospekcie Informacyjnym na stronie pzu.pl.