PZU PZU

Co to jest IKZE?

Każdy, kto chce utrzymać podobny standard życia po przejściu na emeryturę, powinien jak najwcześniej zacząć oszczędzać. Ciekawym rozwiązaniem jest IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Dzięki niemu można nie tylko gromadzić środki z myślą o przyszłości, ale i osiągnąć istotne korzyści podatkowe.

Chociaż osób oszczędzających w ramach IKZE przybywa, to w perspektywie całego kraju, 660 tys. założonych rachunków to nadal mało (dane na koniec listopada 2017 roku). Dlatego warto poznać istotę funkcjonowania tego typu konta oraz możliwe do osiągnięcia korzyści, by przekonać się do gromadzenia środków na dodatkową emeryturę właśnie na IKZE.

IKZE – na czym polega?

IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego stanowi część III filaru. Jego istotą jest dobrowolne gromadzenie środków z myślą o emeryturze, pozwalając zabezpieczyć przyszłość finansową swoich i najbliższych.

Osoby oszczędzające w ramach IKZE mogą jednocześnie skorzystać z ulgi podatkowej. Polega ona na możliwości pomniejszenia podatku dochodowego przy składaniu rocznego rozliczenia PIT. Wysokość ulgi zależy od tego, jaką kwotę wpłaciliśmy w danym roku na nasz rachunek IKZE (do wysokości maksymalnego limitu). Im wyższa wpłata, tym wyższą ulgę podatkową możemy uzyskać.

IKZE a ograniczenia

IKZE podlega przepisom ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Zgodnie z przepisami, istnieje kilka ograniczeń dotyczących m.in. zakładania rachunku, limitów wpłat, wypłaty środków.

  • Kto może założyć IKZE

Rachunek IKZE może założyć każda osoba, która ukończyła 16 lat. Jednak osoby niepełnoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę. Co ważne, nie ma górnej granicy wieku, by założyć IKZE. Warto jednak pamiętać, że każdy oszczędzający może mieć tylko jeden rachunek.

  • Limity wpłat

Wysokość wpłat dokonanych przez oszczędzającego w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa niż 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. W 2018 roku, maksymalny limit wpłat na IKZE wynosi 5331,60 zł.

  • Wypłata środków

Zasadniczo wypłata środków zgromadzonych na IKZE dostępna jest po uzyskaniu uprawnień emerytalnych i jednoczesnej wpłacie kapitału przez co najmniej 5 lat. Możliwe jest jednak wycofanie (zwrot) środków przed wygaśnięciem umowy – wówczas złożenie dyspozycji wypłaty jest jednoznaczne z zamknięciem rachunku IKZE. W takiej sytuacji należy jednak zapłacić podatek wg obowiązującej na dzień wypłaty skali podatkowej (obecnie 18% lub 32%).

Czy warto założyć IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to korzystne rozwiązanie. Oszczędzając z myślą o przyszłej emeryturze, można:

  • skorzystać z ulgi podatkowej – otrzymując za 2018 rok zwrot nawet do 1706,11 zł (przy 32-procentowym progu podatkowym i maksymalnej wpłacie na IKZE)
  • uniknąć podatku Belki – przy wypłacie środków po nabyciu uprawnień emerytalnych.
  • Zwiększyć szansę na zabezpieczenie przyszłości nie tylko swojej, ale i najbliższych (środki zgromadzone na IKZE są dziedziczone)

Posiadając rachunek IKZE w dowolnej instytucji finansowej, można zdecydować się na przeniesienie środków do DFE PZU. Wypłata transferowa jest możliwa w dowolnym momencie – bez żadnych konsekwencji finansowych. Jednocześnie oszczędzający w III filarze powinni pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz, nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem.