PZU PZU

Czy w trakcie trwania umowy mogę zmienić konto emerytalne z IKE na IKZE lub odwrotnie?

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to rachunki służące długofalowemu oszczędzaniu na emeryturę. Omawiamy specyfikę każdego z nich i sprawdzamy, czy istnieje możliwość, by w okresie trwania umowy zamienić jeden rachunek na drugi.

Biorąc pod uwagę niepewną przyszłość Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niekorzystne zmiany demograficzne, nie ulega wątpliwości, że warto samodzielnie oszczędzać na emeryturę. Dobrym sposobem na długofalowe gromadzenie kapitału na jesień życia jest założenie rachunków IKE lub IKZE.

IKE i IKZE - podobieństwa i różnice

Niezaprzeczalnym walorem prowadzenia obu rachunków jest możliwość uniknięcia 19-procentowego podatku od wypracowanych zysków kapitałowych, czyli podatku Belki. Lokując kapitał na własną rękę nie sposób uniknąć opodatkowania. Nietrudno wyobrazić sobie, że w przypadku długofalowych inwestycji dodatkowy zysk w wysokości prawie 19 proc. może być naprawdę dużą kwotą.
Posiadając konto IKE unikniesz podatku Belki po spełnieniu kilku wymogów. Pierwszym z nich jest kryterium wieku. Osoba, która chce zatrzymać w portfelu 19 proc. zysków, w momencie wypłaty środków z IKE powinna mieć co najmniej 60 lat.

Osoby, które nabyły prawa do wcześniejszej emerytury, mogą wypłacić kapitał w wieku 55 lat oraz uniknąć podatku, jeśli:

  • wpłacały pieniądze na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
  • dokonały ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Jak to wygląda w przypadku IKZE?

Aby zachować korzyści podatkowe, należy wypłacić pieniądze z IKZE nie wcześniej niż przed ukończeniem 65 roku życia (oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych). W tej sytuacji kwota wypłaty zostanie opodatkowana jedynie zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 proc.
Osoby, które zdecydują się sięgnąć po pieniądze wcześniej, będą musiały uwzględnić wypłaconą kwotę w rocznym zeznaniu podatkowym, płacąc podatek od dochodu w wysokości skali podatkowej, której aktualnie podlegają (18, 19 a nawet 32 proc.).

Różne są także limity wpłat na IKE i IKZE. W przypadku IKE roczny limit wpłat w 2017 roku wynosi 12 789 zł, w przypadku IKZE – 5 115,60 zł.

Warto dodać, że posiadanie rachunku IKZE przyniesie korzyści nie tylko w długofalowej perspektywie, ale również tu i teraz. Jak je osiągnąć? Wystarczy, że rozliczając roczne zeznanie podatkowe podatnik uwzględni w nim całą kwotę wpłaconą na IKZE, odejmując ją od rocznego dochodu lub przychodu w zależności od formy rozliczenia podatku. W ten sposób zmniejszy podstawę opodatkowania i wygeneruje odczuwalne dla portfela oszczędności.

Zamiana IKE na IKZE

Z uwagi na zupełnie inną specyfikę obu rachunków zamiana konta IKE na IKZE oraz IKZE na IKE nie jest możliwa.
Alternatywą może być przeniesienie zarówno IKE, jak i IKZE do innej instytucji finansowej. Takiej, która może się pochwalić korzystniejszymi wynikami finansowymi w długofalowej perspektywie i oferuje swoim klientom na przykład lepszy serwis lub niższe opłaty.