PZU PZU

IKE czy IKZE – co wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podczas dokonywania wyboru

Warto jak najwcześniej zaplanować oszczędzanie na przyszłą emeryturę. Można podążyć drogą wielu rodaków, którzy postawili na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Jak działają i jakie zabezpieczenie emerytalne oferują? Podpowiadamy.

Czym różni się IKE od IKZE? Zarówno IKE jak i IKZE umożliwiają oszczędzanie w ramach trzeciego filara. Działają na podobnych zasadach, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Prawo dokonywania wpłat na IKE czy IKZE przysługuje osobom, które ukończyły 16 lat. Jednak małoletni muszą spełnić dodatkowy warunek. Jest nim zatrudnienie na umowę o pracę. Dla osób powyżej osiemnastego roku życia nie ma tego obostrzenia..

Jak przystąpić do IKE czy IKZE i jak regulowane są składki?

Przed podpisaniem umowy należy zwrócić uwagę na częstotliwość i wysokość wpłat. Instytucje oferujące IKE oraz IKZE mają własne regulacje. W nich zawarte są szczegóły dotyczące nieregularnych, regularnych (co miesiąc) i jednorazowych wpłat. Pierwsza z opcji stwarza możliwość dokonywania przelewów w momencie dogodnym dla oszczędzającego. Wpłaty nie muszą być w tej samej wysokości. Przykładowo raz może to być 120 zł, a później 200 zł po trzymiesięcznej przerwie. Przy regularnym oszczędzaniu sprawdza się ustalenie konkretnej kwoty i utworzenia stałego zlecenia. W takiej sytuacji nie trzeba pamiętać o zbliżających się terminach przekazywania środków i ewentualnych konsekwencjach niedokonania tej czynności. Można też postawić na jednorazowe wpłaty.

Limit wpłat na IKE i IKZE – od czego zależy?

? Bez względu na wybraną opcję nikt nie powinien przeoczyć informacji o minimalnych wpłatach jednorazowych lub rocznych. Limity wpłat na IKE i IKZE określone są w ustawie. W przypadku IKE mówimy o trzykrotności średniego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Do końca 2017 r. jest to więc kwota 12789 zł. Dla IKZE limit wpłat wynosi 120 proc. średniego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok w gospodarce narodowej, czyli obecnie 5115,60 zł. Inne regulacje dotyczą osób małoletnich. Mają one ograniczone prawo dokonywania wpłat. Na IKZE mogą wpłacić środki jedynie w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę do limitu osiągniętego wynagrodzenia i jednocześnie nie przekraczając limitu ustawowego na dany rok. W przypadku IKE nie można przekroczyć wspomnianego wcześniej limitu wpłat oraz wysokości dochodów osiąganych z tytułu umowy o pracę..

Na czym polegają ulgi podatkowe dla IKE i IKZE?

Warto zwrócić uwagę na kwestie podatkowe.Ulga podatkowa na IKE, przysługuje na koniec obowiązywania umowy. Oszczędzający zostaje zwolniony z podatku od zysków kapitałowych. Aktualnie stawka podatku wynosi 19 proc. dla dochodu uzyskanego od początku oszczędzania. Prawo do skorzystania z tej ulgi przysługuje po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Ulga podatkowa w przypadku IKZE też nie ma podatku od zysków kapitałowych, ale obowiązuje preferencyjny podatek dochodowy. Mowa tu o daninie w wysokości 10 proc. pobieranej od kwoty wypłaty środków z IKZE jednorazowo lub ratalnie. Jednak i w tym przypadku trzeba spełnić warunki określone w ustawie. Składki wpłacone na IKZE można odliczyć od PIT, czyli zeznania podatkowego. W efekcie nawet o 1557,12 zł będzie można zmniejszyć podatek dochodowy za 2016 r. Jednak o faktycznej wysokości ulgi zadecyduje wysokość podstawy opodatkowania. W przypadku IKZE też nie ma podatku od zysków kapitałowych. Posiadając IKZE możesz skorzystać z dwóch ulg. Każdego roku możesz odliczyć w deklaracji PIT kwoty, które wpłaciłeś na IKZE w poprzednim roku, dzięki czemu zapłacisz niższy podatek. Po przejściu na emeryturę zapłacisz tylko 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy, jeśli wypłacisz oszczędności po 65. roku życia i wpłacałeś przez co najmniej 5 lat.

Czy można wypłacić środki z IKE przed przejściem na emeryturę?

Przed podpisaniem umowy trzeba poznać regulacje dotyczące wypłacania środków z IKE oraz IKZE. Wprawdzie pieniądze są odkładane z myślą o długoterminowym oszczędzaniu na emeryturę, ale życie bywa przewrotne. Niekiedy oszczędności zgromadzone na przyszłość są jednym z niewielu sposobów na poprawienie bieżącej sytuacji finansowej. Wypłata środków z IKE i IKZE zależy tylko od decyzji posiadacza konta, odbywa się na jego wniosek. Część lub całość środków można wypłacić z IKE. W tym przypadku pojawia się konieczność uregulowania podatku od zysków kapitałowych. Niekiedy nieunikniony jest również zwrot do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości do 30 proc. Dotyczy to środków przetransferowanych z pracowniczego programu emerytalnego. Przy IKZE nie płacimy podatku od zysków kapitałowych, ale podatek dochodowy na wyjściu: 10% przy wypłacie (wiek 65 lat i co najmniej wpłaty w 5 dowolnych latach) albo podatek wg obowiązującej skali podatkowej, gdy wypowiemy umowę w dowolnym momencie (tj. gdy nie spełniamy powyższych warunków do wypłaty).