PZU PZU

Co to jest IKE i kto może z niego skorzystać?

Środki na własną emeryturę można gromadzić na kilka sposobów. System emerytalny to nie tylko ZUS oraz OFE. Do Twojej dyspozycji pozostają również dobrowolne formy oszczędzania takie jak np. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). To szansa na zgromadzenie dodatkowego kapitału z myślą o jesieni życia.

IKE stanowi rozwiązanie w ramach tzw. III filaru emerytalnego w Polsce, a jego funkcjonowanie reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Decydując się na dobrowolne oszczędzanie w ramach III filaru (np. właśnie na IKE) dywersyfikujesz ryzyko, ponieważ na Twoją przyszłą emeryturę pracuje nie tylko ZUS, ale także instytucja, którą sam wybrałeś i której powierzyłeś swoje środki. Jednocześnie oszczędzający w ramach III filaru powinni pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz, nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

IKE pozwala zgromadzić środki z myślą o przyszłej emeryturze

IKE jest produktem dobrowolnym, z którego można korzystać zgodnie z własnymi preferencjami. Jego najważniejsze zalety to:

  • możliwość samodzielnego decydowania o tym, ile środków trafi na konto. Na IKE możesz wpłacać aż do górnego limitu rocznego, który obecnie wynosi 3-krotność prognozowanego średniego wynagrodzenia miesięcznego (w 2017 r. było to 12 789 zł),
  • zachęta podatkowa – środki na IKE nie są objęte 19% podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), pod warunkiem, że wypłacisz je po ukończeniu 60. roku życia bądź po ukończeniu 55. roku życia i nabyciu uprawnień emerytalnych,
  • możliwość dziedziczenia – środki zgromadzone na IKE są Twoją własnością, co oznacza, że w razie Twojej ewentualnej śmierci Twoi bliscy (ci, których wskażesz w umowie bądź dziedziczący spadek na mocy prawa) odziedziczą je bez konieczności uiszczania podatku od spadków i darowizn,
  • elastyczność wyboru – w czasie gromadzenia środków na IKE możesz zmienić instytucję finansową, która prowadzi jest konto, np. na IKE w PZU

Warto pamiętać, że środki zgromadzone na IKE możesz wypłacić również przed 60. rokiem życia, w dowolnym momencie, gdy będą Ci potrzebne. Wówczas jednak konieczne będzie uregulowanie 19% podatku od zysków kapitałowych.

Kto może skorzystać z IKE?

IKE ma prawo założyć nawet osoba niepełnoletnia (w wieku 16-18 lat), która podjęła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Bez ograniczeń wiekowych i tych wynikających ze sposobu uzyskiwania dochodu mogą takie konto otworzyć wszystkie osoby pełnoletnie (także te będące na emeryturze).

Należy pamiętać, że:

  • każda osoba może posiadać wyłącznie jedno konto IKE, jednak w czasie jego posiadania ma prawo zmieniać instytucję finansową, w której gromadzi środki na IKE
  • posiadanie IKE nie wyklucza możliwości otwarcia konta IKZE, a więc innej formy oszczędzania dostępnej w ramach III filaru, która dodatkowo oferuje uzyskanie istotnych korzyści podatkowych.

Możesz więc posiadać zarówno IKE jak i IKZE – decyzja, w jaki sposób będziesz gromadził środki na swoją przyszłą emeryturę należy wyłącznie do Ciebie.