PZU PZU

Co to jest IKZE i kto może z niego skorzystać?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to rozwiązanie dostępne w ramach III filaru systemu emerytalnego. Jest jedną z formy oszczędzania dodatkowych środków z myślą o przyszłej emeryturze. Dzięki temu masz szansę zgromadzić kapitał, który zapewni Ci odpowiednie wsparcie na jesieni życia.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) umożliwia systematycznie oszczędzać na przyszłą emeryturę. Ze względu na to, że środki gromadzone na IKZE podlegają dziedziczeniu oszczędzanie na tym koncie nie tylko pozwala zwiększyć szansę na zabezpieczenie finansowe swojej przyszłości, ale również swoich najbliższych. Korzystanie z niego wiąże się także z szeregiem korzyści podatkowych.

Na czym polegają korzyści z IKZE?

Gromadzenie środków na IKZE może przynieść korzyści nie tylko w przyszłości, gdy przejdziesz na emeryturę, ale również obecnie. Najważniejszą zachętą podatkową jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w rocznym rozliczeniu PIT.

Wpłaty na IKZE możesz odliczyć od podatku – w zależności od formy opodatkowania ulga może wynieść 18, 19, a nawet 32% wpłaconej na konto sumy. Pamiętaj jednak, że na IKZE możesz wpłacić środki jedynie do wysokości maksymalnego, rocznego limitu. Limit ten stanowi 120% średniego prognozowanego wynagrodzenia brutto w Polsce. W 2017 roku jest to 5115,60 zł, co oznacza, że ulga podatkowa za ten rok, przy 32% progu podatkowym, może wynieść aż 1636,99 zł.

Drugą istotną kwestią jest fakt, iż jeśli spełnisz określone warunki, przy wypłacie środków z IKZE unikniesz tzw. podatku Belki, a więc 19% podatku od zysków kapitałowych. Aby tak się stało musisz pamiętać o dwóch bardzo istotnych kwestiach:

  • pieniądze należy wypłacić po ukończeniu 65 roku życia,
  • należy wpłacać środki na IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.

Wówczas przy wypłacie środków zapłacisz jedynie 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Środki z IKZE podlegają dziedziczeniu

Pieniądze, które zgromadzisz na IKZE, np. w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU (DFE PZU), należą wyłącznie do Ciebie. Oznacza to, że:

  • masz do nich swobodny dostęp – możesz je wypłacić w dowolnym momencie, również przed ukończeniem 65 lat – wówczas jednak zapłacisz podatek, wg obowiązującej na dzień wypłaty skali podatkowej (obecnie 18% lub 32%).
  • środki podlegają dziedziczeniu – nie zapłacą od nich podatku od spadków i darowizn, a jedynie 10% zryczałtowany podatek;
  • mogą również przenieść dziedziczone środki na własne IKZE i w ten sposób uniknąć płacenia tego podatku.

Warto wspomnieć, że środki zgromadzone na IKZE mogą być też wykorzystane jako wkład własny do kredytu hipotecznego, który może Ci posłużyć np. na zakup mieszkania lub domu.

Kto może skorzystać z IKZE?

IKZE jest dobrowolną formą oszczędzania we własną emeryturę. Oznacza to, że decyzję o otwarciu takiego konta podejmujesz samodzielnie. IKZE może założyć każdy, kto ukończył 16 lat, jednak osoby niepełnoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę. Co ważne, nie ma górnej granicy wieku, by założyć IKZE. Na IKZE mogą więc oszczędzać zarówno osoby bardzo młode, które jeszcze się uczą lub rozpoczynają swoją pierwszą pracę, jak i ci, którzy są już na emeryturze.

Pamiętaj jednak, że możesz posiadać tylko jedno konto IKZE. Możesz natomiast równoległe korzystać z IKE – posiadanie jednego typu konta nie wyklucza otwarcia drugiego. Jednocześnie osoby chcące oszczędzać na IKE lub IKZE, a więc skorzystać z rozwiązań dostępnych w ramach III filaru, powinni pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz, nie są gwarancją uzyski¬wania podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem.