PZU PZU

Gdzie można znaleźć informacje o limitach wpłat na IKZE?

Konto IKZE to doskonały sposób na uniezależnienie emerytury od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pewna emerytura zapewni spokojną jesień życia. Jak działa konto IKZE? Gdzie szukać informacji na temat rocznych limitów wpłat na rachunek? Odpowiadamy.

Konto IKZE stanowi element III filaru polskiego systemu emerytalnego. Choć oszczędzanie na IKZE nie jest obowiązkowe, otwarcie takiego rachunku może okazać się naprawdę dobrym pomysłem. Dlaczego? Biorąc pod uwagę niekorzystne zmiany demograficzne, wysokość emerytury, którą za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat powinno wypłacić państwo, stoi pod znakiem zapytania. Przeżycie miesiąca za 1000 czy 1500 zł może się okazać zadaniem trudnym, szczególnie dla osoby starszej, chorej czy samotnej.

IKZE - odpowiedzialność za własną przyszłość

Choć mając 20 czy 30 lat niewiele osób myśli o emeryturze, oszczędzanie na IKZE warto rozpocząć jak najwcześniej. Dzięki temu można zgromadzić na rachunku więcej pieniędzy, gwarantując sobie spokojną jesień życia.

Chcąc założyć IKZE, można podpisać umowę z:

  • funduszem inwestycyjnym;
  • podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego;
  • zakładem ubezpieczeń – w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
  • bankiem - w formie rachunku oszczędnościowego;
  • dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Wybór instytucji przełoży się na stopień ryzyka inwestycji oraz wysokość zysków. Zanim podejmiesz decyzję, zastanów się, na czym najbardziej Ci zależy i jaka strategia inwestycyjna będzie najbardziej dostosowana do Twoich potrzeb i oczekiwań.
Zapoznaj się również z materiałami udostępnianymi przez daną instytucję, zawierającymi opis ryzyka jakie wiąże się z zawarciem umowy.

IKZE - korzyści podatkowe

Oszczędzający na IKZE nie zapłaci 19-procentowego podatku od wypracowanych zysków kapitałowych, czyli podatku Belki. Jest to jeden z najważniejszych walorów takiego sposobu inwestowania kapitału.
Wypłacając środki z IKZE podatnik zapłaci jedynie 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Warunkiem braku dodatkowych opłat jest minimalny wiek wypłaty pieniędzy (65lat) oraz dokonywanie wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych.
Jeśli oszczędzający zdecyduje się sięgnąć po kapitał przed ukończeniem 65 roku życia., będzie miał obowiązek uwzględnienia całej kwoty w rocznym zeznaniu podatkowym i odprowadzenia podatku dochodowego wg skali, której aktualnie podlega (18, 19 lub 32 proc.).

Ogromnym walorem posiadania IKZE jest także możliwość wygenerowania odczuwalnych dla portfela oszczędności tu i teraz. Aby to zrobić, wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym odliczyć wpłaconą na IKZE kwotę od dochodu lub przychodu w zależności od formy rozliczenia podatku. Dzięki temu podstawa opodatkowania będzie niższa.

IKZE - limit wpłat

Limit wpłat na IKZE zależy od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Jego wysokość jest corocznie podawana w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informacje na temat limitów wpłat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych instytucji finansowych oferujących IKZE. Dane takie znajdują się również na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisji Nadzoru Finansowego – instytucji sprawującej nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym oraz emerytalnym.

Limit wpłat na IKZE – ile wynosi w praktyce?

Maksymalny, roczny limit wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2015 wynosił on 4 750,80 zł, w 2016 – 4 866 zł, natomiast w 2017 jest równy 5 115,60 zł.