PZU PZU

IKE czy IKZE? Który rodzaj konta emerytalnego powinienem wybrać? Od czego to zależy?

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to rachunki służące gromadzeniu kapitału na emeryturę. Choć ich specyfika wydaje się niemal identyczna, różnią się kilkoma istotnymi szczegółami. Przedstawiamy najważniejsze podobieństwa i różnice pomiędzy IKE i IKZE. Podpowiadamy także, który rachunek wybrać, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i oczekiwania.

IKE i IKZE to elementy III filaru polskiego systemu emerytalnego. Założenie obu rachunków jest dobrowolne. Posiadając IKE i/lub IKZE zwiększasz prawdopodobieństwo, że wysokość Twojej emerytury pozwoli na godną i spokojną jesień życia.

IKE i IKZE a opodatkowanie

Zyski z rachunku IKZE nie są opodatkowane podatkiem Belki. Jeśli oszczędzający wypłaci je po ukończeniu 65. roku życia (spełniając dodatkowo warunek dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych), zapłaci jedynie 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Jeśli zrobi to przed 65. urodzinami, będzie miał obowiązek uwzględnienia całej kwoty w rocznym rozliczeniu podatkowym, co wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatku według skali podatkowej, której podlega podatnik (18,19 lub 32 proc.).

Posiadacz IKE może uchronić wypracowane zyski przed koniecznością opodatkowania ich 19-procentowym podatkiem od wypracowanych zysków kapitałowych, czyli podatkiem Belki. Aby tego dokonać należy spełnić określone kryteria.

W przypadku IKE będą to:

  • wypłata środków z rachunku po ukończeniu 60. roku życia;
  • wypłata środków z rachunku w wieku 55 lat (po nabyciu uprawnień do wcześniejszej emerytury) oraz dodatkowo:
    - dokonanie wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
    - realizacja ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Limity wpłat na IKE i IKZE

Oba rachunki posiadają odgórnie ustalone, roczne limity wpłat. W 2017 roku limit wpłat dla IKE wynosi 12 789 zł, natomiast dla IKZE - 5 115,60 zł.

Możliwość wcześniejszej wypłaty środków z IKE i IKZE

Jeśli posiadasz konto IKE, możesz wypłacić całość lub część zgromadzonych środków przed ukończeniem 60 roku życia (lub 55 lat). Wiąże się to jednak z koniecznością zapłaty podatku Belki.

Z IKZE możesz wypłacić jedynie wszystkie zgromadzone środki, tym samym likwidując rachunek. Konsekwencje podatkowe wcześniejszej wypłaty zostały omówione w poprzedniej części artykułu.

Korzyści podatkowe tu i teraz

Nie wszyscy wiedzą, że konto IKZE umożliwia wygenerowanie istotnych korzyści podatkowych - całą wpłaconą na rachunek kwotę można bowiem odliczyć od dochodu lub przychodu w zależności od formy rozliczenia podatku, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania. Ile można zaoszczędzić? Osoba, która dokona maksymalnej wpłaty do wysokości limitu i znajduje się w 1. progu podatkowym (18 proc.), zaoszczędzi 920,81 zł, zaś podatnik opodatkowany 19-procentową stawką – 971,96 zł.
W przypadku 32-procentowej stawki podatkowej w kieszeni zostanie aż 1636,99 zł.
Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania jest jedną istotniejszych korzyści prowadzenia rachunku IKZE.

IKE czy IKZE - który rachunek wybrać?

IKE czy IKZE? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wiele zależy od osobistych preferencji osoby oszczędzającej.
Dla osób, które chcą osiągnąć istotne korzyści szybciej, dobrym rozwiązaniem będzie wybór IKZE.
Osoby, które planują przejście na wcześniejszą emeryturę lub chcą mieć dostęp do zgromadzonych środków jak najszybciej, powinny skorzystać z konta IKE.