PZU PZU

Czy rozliczając się z małżonkiem, mogę liczyć na ulgi w IKZE?

Oszczędzanie na IKZE (Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) wiąże się z możliwością skorzystania z ulgi podatkowej podczas dokonywania rocznego rozliczenia PIT. Wiele osób zastanawia się czy istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku w przypadku, gdy składki na IKZE rozliczane są na PIT składanym wspólnie z małżonkiem. Czy w takiej sytuacji można liczyć na ulgę podatkową?

Ulgi na IKZE w małżeństwie są możliwe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda osoba gromadząca środki w ramach IKZE ma prawo do ulgi podatkowej z tytułu wpłat dokonanych w danym roku podatkowym. Nie ma przy tym znaczenia czy oszczędzający rozlicza się indywidualnie, jako osoba samotnie wychowująca dzieci czy małżonek. Oznacza to, że ulgi na IKZE w małżeństwie są możliwe do uzyskania. Należy jednak pamiętać, że jedna osoba może posiadać tylko jedno IKZE. W związku z tym, każdy z małżonków musi posiadać swoje własne konto IKZE.

Kiedy można otrzymać ulgę z IKZE przy wspólnym rozliczeniu?

Przepisy nie odbierają możliwości uzyskania ulgi z tytułu gromadzenia środków na IKZE w przypadku składania przez małżonków wspólnej rocznej deklaracji PIT. Aby jednak otrzymać zwrot podatku, trzeba spełnić kilka istotnych warunków.

  • Należy w danym roku podatkowym wpłacić środki na IKZE

Aby ulga na IKZE w małżeństwie była możliwa, każdy z małżonków musi w ciągu roku wpłacić pieniądze na swoje indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Jeżeli tylko jedna osoba dokona wpłaty, tylko ona będzie mogła liczyć na ulgę podatkową.

Przykład 1. Załóżmy, że żona rozlicza się z mężem. Oboje posiadają rachunek IKZE, ale tylko żona wpłaca składki. Oznacza to, że z ulgi nie skorzysta mąż – mimo że rozlicza się wspólnie z żoną.

  • Trzeba osiągać w danym roku podatkowym dochód

Ulga podatkowa z IKZE należy się wyłącznie tym osobom, które w danym roku podatkowym osiągnęły dochód. Jeżeli oszczędzający posiada rachunek IKZE i dokonał wpłaty na swoje konto, ale nie wykazuje żadnego dochodu, wówczas ulga mu nie przysługuje.

Przykład 2. Załóżmy, że małżonkowie posiadają konta IKZE. W danym roku podatkowym tylko mąż osiągał dochody. W takiej sytuacji tylko mąż może skorzystać z ulgi. Zwrot podatku z tytułu wpłaconych składek nie przysługuje żonie – mimo że rozlicza się z małżonkiem.

Jak wysoka będzie ulga z IKZE?

Korzyści podatkowe wynikające z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego zależą od kilku głównych czynników.

Istotną rolę odgrywa wysokość wpłat na IKZE – im wyższa wpłata na IKZE tym wyższa, możliwa ulga podatkowa. Trzeba jednak pamiętać, że wysokość wpłat ograniczona została maksymalnym limitem, który w 2018 roku wynosi 5331,60 zł.

Niemałe znaczenie ma również forma opodatkowania. Przy maksymalnej wpłacie na IKZE, na wyższą ulgę będą mogły liczyć osoby rozliczające się na zasadach ogólnych według drugiego progu podatkowego (32%) – maksymalnie będą mogły uzyskać 1706,11 zł. Natomiast niższa ulga będzie przysługiwać osobom znajdującym się w pierwszym progu podatkowym (18%).

Ważna jest również wysokość osiąganego dochodu. Jeśli będzie on mniejszy niż suma wpłaconych składek, wówczas oszczędzający będzie mógł odliczyć kwotę nie większą niż wysokość uzyskanego dochodu w danym roku podatkowym.