PZU PZU

Jak rozliczyć wpłatę na IKZE w zeznaniu PIT?

Osoby wpłacające środki na IKZE mają prawo do skorzystania z corocznej ulgi podatkowej. Aby otrzymać zwrot podatku należy jednak pamiętać o tym, aby prawidłowo wypełnić deklarację roczną PIT. Na co zwrócić uwagę, składając zeznanie podatkowe?

IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – w przeciwieństwie do innych form gromadzenia kapitału – przynosi znacznie więcej korzyści podatkowych. Jedną z nich jest możliwość uzyskania istotnej ulgi podatkowej.

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej?

Chociaż wpłat na IKZE może dokonywać każdy, nie wszyscy mają prawo do skorzystania z ulgi podatkowej. Przysługuje ona wyłącznie podatnikom rozliczającym się:

  • na zasadach ogólnych zgodnie ze skalą podatkową (PIT-37, PIT-36)
  • liniowo (PIT-36L)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik rozlicza się sam, z małżonkiem czy jest osobą samotnie wychowującą dziecko. Nie jest też istotne źródło uzyskiwanych dochodów.

Prawa do skorzystania z ulgi podatkowej nie mają natomiast osoby:

  • rozliczające się w oparciu o kartę podatkową (PIT-16A)
  • rozliczające przychody opodatkowane ryczałtowo
  • rozliczające dochody z giełdy oraz inne przychody kapitałowe (PIT-38)
  • składające deklarację z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).

Rozliczanie ulgi podatkowej z IKZE krok po kroku

Aby odliczyć dokonane w ramach IKZE wpłaty, należy poprawnie wypełnić odpowiednią deklarację – w zależności od wybranej formy opodatkowania (tak jak do tej pory).

  • Rozliczenie wpłaty na IKZE w PIT-37, PIT-36, PIT-28

Jeżeli oszczędzający rozlicza się według skali podatkowej lub ryczałtem, wpłaty na IKZE należy wykazać na specjalnym załączniku do deklaracji – PIT-0. Standardowo trzeba wypełnić część A formularza, zaś informacje o wysokości wpłat należy wpisać w części B – w poz. 7, polu 29. W przypadku składania deklaracji wraz z małżonkiem, trzeba także uzupełnić pozycję 30 (jeśli małżonek posiada IKZE).

  • Rozliczenie wpłaty na IKZE w PIT-36L

Jeżeli oszczędzający płaci podatek liniowy, wpłaty na IKZE dokonuje bezpośrednio na deklaracji PIT-36L. Kwotę odliczenia trzeba wpisać w części E. W pole 26 należy wpisać sumę dokonanych wpłat na rachunek.

Ile można zyskać?

Wysokość ulgi podatkowej uzależniona jest przede wszystkim od sumy dokonanych w ciągu roku wpłat (w 2018 roku nie można wpłacić więcej niż 5331,60 zł) oraz od formy opodatkowania. Przy założeniu maksymalnych wpłat i rozliczania się na zasadach ogólnych, za 2018 rok można otrzymać nawet 1706,11 zł (przy 32-procentowym progu podatkowym).

Należy pamiętać, by roczne zeznanie podatkowe złożyć w urzędzie skarbowym w terminie, tj. do 30 kwietnia.