Ubezpieczenie na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Zakres ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jest jedną z alternatywnych form zabezpieczenia finansowego wymaganego zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, w tym termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną wysokość sumy gwarancyjnej określają rozporządzenia wykonawcze do ustawy o usługach turystycznych.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: