PZU Ochrona Rodziny – indywidualne ubezpieczenie na życie

Dla kogo?

Ubezpieczenie dostępne jest dla wybranych klientów posiadających indywidualne umowy ubezpieczeń kapitałowych i czasowych (typ Jot, Firma, ubezpieczenie Czasowe oraz ubezpieczenie Plan na Życie) i jest skierowane do osób chcących zabezpieczyć się przed skutkami nieszczęśliwego wypadku.

Korzyści

Dzięki PZU Ochrona Rodziny ubezpieczony zyskuje:

 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej (jedna polisa może objąć ochroną ubezpieczeniową nie tylko ubezpieczonego ale i współmałżonka oraz dzieci),   
 • możliwość dopasowania ochrony ubezpieczeniowej do własnych potrzeb ubezpieczeniowych (ubezpieczenie dostępne w formie 4 pakietów różniących się zakresem ochrony oraz w dwóch wariantach różniących się sumą ubezpieczenia), 
 • wsparcie finansowe w postaci wypłaty świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku,
 • niezmienną wysokość składki przez cały okres ubezpieczenia (niezależnie od liczby ubezpieczonych dzieci),
 • ochronę ubezpieczeniowa obowiązującą na całym świecie (z wyłączeniem ochrony z tytułu leczenia szpitalnego),
 • możliwość ustanowienia odrębnych uposażonych dla ubezpieczonego i współmałżonka,
 • możliwość ubezpieczenia partnera życiowego.

Ponadto świadczenie z tytułu umowy nie jest obciążone podatkiem od spadku i darowizn oraz podatkiem dochodowym.
 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie PZU Ochrona Rodziny zapewnia w zależności od wybranego pakietu ochronę ubezpieczonego, współmałżonka oraz dzieci.

W najszerszym pakiecie: dla Ciebie, Współmałżonka oraz Dziecka, zakres ubezpieczenia obejmuje aż 15 ryzyk:

 • śmierć ubezpieczającego,
 • śmierć ubezpieczającego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
 • śmierć ubezpieczającego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym,
 • trwałe inwalidztwo ubezpieczającego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem,
 • pobyt ubezpieczającego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
 • złamanie kości ubezpieczającego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem,
 • śmierć współmałżonka,
 • śmierć współmałżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
 • śmierć współmałżonka spowodowana wypadkiem komunikacyjnym,
 • trwałe inwalidztwo współmałżonka spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem,
 • pobyt współmałżonka w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
 • złamanie kości współmałżonka spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem,
 • trwałe inwalidztwo dziecka spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem,
 • pobyt dziecka w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
 • złamanie kości dziecka spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem.
   

Ponadto PZU Ochrona Rodziny dostępne jest w dwóch wariantach różniących się wysokością sum ubezpieczenia na poszczególnych ryzykach.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Zobacz także:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty