PZU Skuteczna Asysta

Dla kogo?

Ubezpieczenie zostało stworzone z myślą o dzieciach w wieku 6 lat – 16 lat, które amatorsko uprawiają sport. W ramach ubezpieczenia oferujemy opiekę medyczną na wypadek następstw urazów sportowych.

Korzyści

  • W przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem, zorganizujemy i sfinansujemy proces leczenia.
  • W zakresie świadczeń są konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, rehabilitacja oraz procedury operacyjne.
  • Ubezpieczony otrzyma dedykowanego lekarza prowadzącego, który przygotuje proces leczenia i pokieruje ścieżką powrotu do sprawności fizycznej.

Od czego ubezpieczamy?

Odpowiadamy za urazy, do których doszło podczas treningów, meczów, zgrupowań, obozów szkoleniowych lub przygotowawczych. Ubezpieczenie PZU Skuteczna Asysta obejmuje:

  • złamania;
  • zwichnięcia, skręcenia, naderwania stawów i wiązadeł;
  • urazy kregosłupa;
  • urazy mięśni;
  • urazy ścięgien.

Szczegółowy zakres dostępnych usług medycznych jest opisany w załączniku nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w wyniku uprawiania sportu.

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty