PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum

Dla kogo?

Fundusz został utworzony dla podmiotów z grupy kapitałowej PZU SA.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona realnej wartości aktywów funduszu oraz osiąganie przychodów z lokat netto funduszu.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe i wierzytelności.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty