Ubezpieczenie Plus dla klienta indywidulanego

Dla kogo?

Ubezpieczenie Plus to ochrona telefonów i smartfonów oraz laptopów, tabletów i konsoli dla Abonentów Polkomtel Sp. z o.o.
Produkt dostępny jest dla:

  • osób fizycznych
  • przedsiębiorstw samodzielnie prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, które zawarły z Polkomtel umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych i zakupił nowy telefon/urządzenie.

Korzyści

Kupując ubezpieczenie Plus zyskujesz:

  • darmowy transport urządzenia do serwisu i po naprawie z serwisu do klienta
  • brak limitu zgłaszanych szkód
  • ochrona za zdarzenia na całym świecie
  • serwis na terenie Polski
  • kompleksowa ochrona w zakresie wszystkich kluczowych ryzyk
  • brak udziału własnego w szkodzie

Zakres ubezpieczenia – telefony i smartfony

PZU odpowiada za szkody powstałe podczas użytkowania urządzenia przez ubezpieczonego lub użytkownika, w zakresie określonym w wybranym wariancie.

 

Wariant I
VIP Service

Wariant II
VIP Service + Przedłużona gwarancja

Wariant III
VIP Service + Uszkodzenie

Wariant IV
VIP Service + Uszkodzenie + Utrata

awaria na gwarancji producenta

awaria na gwarancji producenta

awaria na gwarancji producenta

awaria na gwarancji producenta

 

awaria po gwarancji producenta

awaria po gwarancji producenta

awaria po gwarancji producenta

 

 

zniszczenie, uszkodzenie, dewastacja, zalanie

zniszczenie, uszkodzenie, dewastacja, zalanie

 

 

 

utrata

priorytety naprawy

priorytety naprawy

priorytety naprawy

priorytety naprawy

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest na terytorium Polski i poza jej granicami.

Zakres ubezpieczenia – laptopy, tablety i konsole

Wariant I
VIP Service

Wariant II
VIP Service + Przedłużona gwarancja

Wariant III
VIP Service + Przedłużona gwarancja + Uszkodzenie

awaria na gwarancji producenta

awaria na gwarancji producenta

awaria na gwarancji producenta

 

awaria po gwarancji producenta

awaria po gwarancji producenta

 

 

uszkoodzenie, dewastacja, zalanie

priorytet naprawy

priorytet naprawy

priorytet naprawy

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: