Superochrona domów i lokali mieszkalnych

Dla kogo?

Z ubezpieczenia może skorzystać kredytobiorca  kredytów hipotecznych i pożyczkobiorca pożyczek hipotecznych udzielanych przez PKO Bank Polski SA, albo PKO Bank Hipoteczny SA. 

 
Korzystając z ubezpieczenia można objąć ochroną:
 • lokale i budynki mieszkalne,
 • budynki mieszkalne w stadium budowy,
 • domki letniskowe,
 • budowle,
 • garaże.

Zakres ubezpieczenia domów i mieszkań

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej domów i lokali mieszkalnych obejmuje szkody powstałe w następstwie: ognia, uderzenia pioruna, powodzi, śniegu, zalania, gradu, huraganu, eksplozji, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, przepięcia, lawiny, upadku pojazdu powietrznego, uderzenia pojazdu, aktów terroryzmu, huku ponaddźwiękowego, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, upadku drzewa lub masztu, dewastacji.

W ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych elementów ochrona obejmuje również ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku.

W ramach ochrony mienia ruchomego ubezpieczone jest także mienie służbowe (np. przenośny sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe) oraz przedmioty codziennego użytku (np.: torebka, teczka, portmonetka, etui na dokumenty, dokumenty, drobna gotówka, karty płatnicze, zegarek, klucze, bilet komunikacji publicznej, telefon komórkowy, okulary, papierośnica, zapalniczka, podręczne kosmetyki, parasol) od rabunku poza miejscem zamieszkania.

Do ubezpieczenia nieruchomości w stadium użytkowania dołączane są bezpłatne usługi Assistance Dom. 

 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Klient korzystający z ubezpieczenia domów i lokali mieszkalnych może wykupić również ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. W ramach tego ubezpieczenia ochroną obejmowane są osoby fizyczne wraz z małżonkiem, dziećmi i gospodynią domową.

Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody powstałe z tytułu:
 • posiadania i użytkowania mieszkania, domu lub garaży dla własnego użytku (włącznie ze szkodami wodociągowymi);
 • wykonywania czynności życia codziennego;
 • uprawiania sportu, z wyłączeniem sportu wyczynowego;
 • posiadania zwierząt domowych lub egzotycznych;
 • używania rowerów, wózków inwalidzkich;
 • używania sprzętu pływającego dla własnych potrzeb;
 • posiadania pasiek do 5 uli;
 • opieki na niepełnoletnimi dziećmi;
 • a także szkody wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
Ochrona obowiązuje na terenie całej Polski. 
 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: