Ubezpieczenia tabletów z programu eTornister

Dla kogo?

Ochroną objęte są wszystkie tablety w ramach programu eTornister, realizowanego przez  Polkomtel sp. z o.o. wraz z partnerami strategicznymi. 

Zakres ubezpieczenia

PZU odpowiada za szkody powstałe podczas użytkowania urządzenia przez ubezpieczonego lub użytkownika, w zakresie:

  1. awarii po gwarancji producenta;
  2. utraty, zniszczenia, uszkodzenia urządzenia wskutek:
  • dewastacji,
  • kradzieży, kradzieży z włamaniem, kradzieży kieszonkowej lub rabunku,
  • działania ognia, dymu i sadzy,
  • eksplozji, bezpośredniego uderzenia pioruna lub upadku pojazdu powietrznego,
  • akcji ratunkowej,
  • zalania, powodzi lub opadu,
  • huraganu, lawiny lub osuwania się ziemi,
  • przepięcia.
Objęte są szkody powstałe wskutek zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych na terytorium RP oraz poza jej granicami. 
 
Chcesz wiedzieć więcej o programie wejdź na www.eTornister.pl. 
 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: