Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Dla kogo?

Gospodarstwo rolne to nie tylko pola czy sady. To także dom, magazyny, stajnie, obory i wiele innych budynków. Zgodnie z prawem musisz ubezpieczyć swoje budynki (budynki to obiekty, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadają fundament i dach).

Wybierz obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych w PZU. Dzięki niemu otrzymasz odszkodowanie, jeśli budynki zostaną zniszczone przez:

 • ogień,
 • huragan,
 • opad śniegu,
 • powódź,
 • podtopienia,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • piorun,
 • eksplozję,
 • obsunięcie się ziemi,
 • tąpnięcie,
 • lawinę,
 • upadek statku powietrznego. 

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w ustawie.

 

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla rolników indywidualnych – tzw. osób fizycznych.

Kiedy należy ubezpieczyć nowy budynek?

Nowy budynek należy ubezpieczyć w dniu, w którym zostanie on pokryty dachem.

 

Na jaką wartość ubezpieczyć budynek?

Budynki możesz ubezpieczyć na dwa sposoby:
 • W wartości nowej – ubezpieczasz budynki nowe lub takie, których stopień zużycia nie przekracza 10%. Jeśli dojdzie do szkody, otrzymasz odszkodowanie, które pozwoli Ci np. w pełni odbudować lub wyremontować zniszczony budynek.
 • W wartości rzeczywistej – ubezpieczasz budynki, których stopień zużycia przekracza 10%. Wartość rzeczywista to wartość budynku w stanie nowym, która jest pomniejszona o stopień jego zużycia. 
 
Wartość budynku (czyli tzw. sumę ubezpieczenia) ustalasz z naszym agentem. 
 

Czego nie ubezpieczasz?

Budynków, których stan techniczny wynosi 100% zużycia
Budynków przeznaczonych do rozbiórki (potrzebujesz decyzji właściwych organów)
Namiotów i tuneli foliowych.
 

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane produkty