Ubezpieczenie drobiu

Hodujesz kury, kaczki, gęsi lub indyki? Zabezpiecz się przed stratami, które w hodowli drobiu może spowodować np. pożar, choroba czy wypadek. Wybierz ubezpieczenie drobiu w PZU. 

Co możesz ubezpieczyć?

Możesz ubezpieczyć kierunki produkcji drobiu, takie jak:

 • drób tuczony,
 • młodzież w odchowie na nioski,
 • drób nieśny.
 

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla hodowców drobiu – osób fizycznych i prawnych.

Od czego możesz ubezpieczyć drób?

Wypłacimy pieniądze, jeśli Twój drób padnie lub konieczne będzie jego dobicie z przyczyn, które znajdziesz w poniższej tabeli. 

Liczba przyczyn, które obejmuje ubezpieczenie, zależy od wybranego przez Ciebie zakresu. Masz do wyboru trzy zakresy. 

Wypłacimy odszkodowanie w przypadku: Pełny zakres Zakres ograniczony – od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ograniczony – od ryzyka chorób, wypadków i kanibalizmu

zdarzenia losowego, tj.:

 • ogień, 
 • huragan,
 • powódź,
 • grad, 
 • opad, 
 • śnieg i lód, 
 • uderzenie pioruna, 
 • eksplozja,
 • osuwanie się ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 • tąpnięcie, 
 • lawina, 
 • upadek statku powietrznego,
 • wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych 
 
choroby  
wypadku  
kanibalizmu (wzajemne okaleczanie i zjadanie się drobiu)  

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w  ogólnych warunkach ubezpieczenia

 

Jeszcze więcej korzyści

 • Za dodatkową opłatą możesz rozszerzyć ubezpieczenie także od strat, które spowoduje przerwa w dopływie prądu (w tym niewłączenia się agregatu prądotwórczego z powodu jego uszkodzenia przez zdarzenia losowe) lub awaria urządzeń wentylacji mechanicznej lub grzewczych.
 • Ubezpieczenie może zostać zawarte również na czas transportu lub wystawy.
 

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty