Ubezpieczenie drobiu

Hodujesz kury, kaczki, gęsi lub indyki? Zabezpiecz się przed stratami, które w hodowli drobiu może spowodować np. pożar, choroba czy wypadek. Wybierz ubezpieczenie drobiu w PZU. 

Co możesz ubezpieczyć?

Możesz ubezpieczyć kierunki produkcji drobiu, takie jak:

 • drób tuczony,
 • młodzież w odchowie na nioski,
 • drób nieśny.
 

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla hodowców drobiu – osób fizycznych i prawnych.

Od czego możesz ubezpieczyć drób?

Wypłacimy pieniądze, jeśli Twój drób padnie lub konieczne będzie jego dobicie z przyczyn, które znajdziesz w poniższej tabeli. 

Liczba przyczyn, które obejmuje ubezpieczenie, zależy od wybranego przez Ciebie zakresu. Masz do wyboru trzy zakresy. 

Wypłacimy odszkodowanie w przypadku: Pełny zakres Zakres ograniczony – od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ograniczony – od ryzyka chorób, wypadków i kanibalizmu

zdarzenia losowego, tj.:

 • ogień
 • huragan
 • powódź
 • podtopienie
 • deszcz nawalny
 • grad
 • opad śniegu
 • uderzenie pioruna
 • eksplozja
 • obsunięcie się ziemi
 • tąpnięcie
 • lawina
 • upadek statku powietrznego
 • wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych
 
choroby  
wypadku  
kanibalizmu (wzajemne okaleczanie i zjadanie się drobiu)  

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w  ogólnych warunkach ubezpieczenia

 

Jeszcze więcej korzyści

 • Za dodatkową opłatą możesz rozszerzyć ubezpieczenie także od strat, które spowoduje przerwa w dopływie prądu.
 • Ubezpieczenie może zostać zawarte również na czas transportu lub wystawy.
 • Możesz ubezpieczyć również mienie potrzebne do produkcji drobiu (np. klatki, jaja, pasze, odżywki) od ognia i innych zdarzeń losowych.
 
 

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty