Ubezpieczenie dziennego świadczenia szpitalnego

Dla kogo?

Ubezpieczenie kierowane jest do pracodawców, którzy ubezpieczają pracowników, a także członków ich rodzin. Grupową umowę ubezpieczenia zawiera pracodawca na rzecz pracowników, na czas nieoznaczony. 

Korzyści

Dla pacjenta ubezpieczenie stanowi rekompensatę kosztów poniesionych w związku
z jego pobytem w szpitalu i łagodzi jego straty finansowe, wynikające z przerwy w działalności zawodowej.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest dzienne świadczenie szpitalne przysługujące osobie ubezpieczonej w czasie hospitalizacji spowodowanej chorobą, wypadkiem lub porodem, przy czym pobyt w szpitalu musi być dłuższy niż 24 godziny. Świadczenia przysługują pacjentom przebywającym w szpitalach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Za każdy dzień pobytu w szpitalu ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości określonej w umowie. Dzienne świadczenie nie może przekraczać 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał poprzedzający datę zawarcia umowy. Wypłata świadczenia następuje od drugiego dnia pobytu.
Z tytułu tej samej choroby lub wypadku świadczenie szpitalne wypłacane jest najwyżej przez 90 dni w ciągu rocznego ubezpieczenia.


Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty