Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych

Dla kogo?

Oferta ubezpieczenia eksponatów jest skierowana do dyrekcji muzeów i galerii, właścicieli eksponatów i przedmiotów mających wartość kolekcjonerską, oraz do przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, które prezentują swoje wyroby i kolekcje na targach i wystawach.

Korzyści

Ubezpieczający może wybrać najbardziej odpowiadającego mu zakresu ochrony. Warunki umowy z PZU S.A. pozwalają ubezpieczyć eksponaty podczas wszystkich lub tylko niektórych, dowolnie wybranych etapów – np. przewozu, składowania, prezentacji czy transportu powrotnego. Transport, składowanie i ekspozycja mogą odbywać się zarówno w Polsce, jak i za granicą. Okres ubezpieczenia zależy od czasu trwania transportu i ekspozycji, a umowę można zawrzeć maksymalnie na rok.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wszelkiego rodzaju eksponaty, przy czym pojęcie to obejmuje nie tylko eksponaty muzealne i wystawowe (dzieła sztuki, wyroby artystyczne, przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, itp.), ale również wszelkiego rodzaju przedmioty (wyroby) prezentowane na wystawach i targach krajowych i międzynarodowych.

Mienie może być objęte ochroną ubezpieczeniową podczas ich transportu na wystawę, podczas składowania i ekspozycji oraz podczas transportu powrotnego.

Ochrona obejmuje:

  • ubezpieczenie podczas transportu, zarówno krajowego jak i międzynarodowego - zawarte w jednym z pięciu zakresów odpowiedzialności PZU SA - do wyboru przez ubezpieczającego,
  • ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów podczas składowania i ekspozycji,
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku podczas składowania i ekspozycji.

Ubezpieczający może zawrzeć wszystkie lub dowolnie wybrane spośród powyższych ubezpieczeń - w zależności od potrzeb.

Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty