Żeglarstwo to wspaniała przygoda. Trzeba je jednak uprawiać odpowiedzialnie i z głową – planować kurs i sprawdzać warunki pogodowe. Na sytuacje, których przewidzieć nie można, przygotowaliśmy kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • jachty (żaglowe, żaglowo-motorowe, motorowe, w tym skutery wodne), które są zarejestrowane i dopuszczone do żeglugi śródlądowej,
 • inny sprzęt wodny (kajaki, łodzie, deski windsurfingowe itp.).

Ubezpieczenie działa:

 • na wodach śródlądowych w Polsce i Europie,
 • w czasie rejsów turystycznych, sportowych i szkoleniowych (w tzw. okresie eksploatacji),
 • w czasie remontu lub zimowania (w tzw. okresie wyłączenia z eksploatacji),
 • w przypadku transportu lądowego jachtu w Polsce i Europie.

Dodatkowa ochrona może zostać udzielona na czas udziału w regatach i innych zawodach sportowych.
Umowę możesz zawrzeć na rok lub krótszy czas (będzie to ubezpieczenie krótkoterminowe).
 

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla właścicieli, armatorów i użytkowników:

 • jachtów motorowych i żaglowych, które zarejestrowano i dopuszczono do pływania po polskich i europejskich wodach śródlądowych,
 • sprzętu wodnego, np. desek windsurfingowych, kajaków, rowerów wodnych.
   

Co obejmuje ubezpieczenie

Nasze ubezpieczenie obejmuje następujące ubezpieczenia składowe:

 • jacht-casco,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • rzeczy osobistych
 • OC użytkownika - do wyboru przez ubezpieczającego


Jacht-casco

Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch zakresach. Sprawdź w tabeli poniżej, jakie ryzyka obejmuje każdy z nich.
 

Jakie ryzyka obejmuje ubezpieczenie

Zakres podstawowy jacht-casco

Zakres pełny jacht-casco

Szkody, które powstały w trakcie otaklowywania lub roztaklowywania jachtu
Wywrócenie się lub zatonięcie jachtu lub sprzętu wodnego
Utknięcie na mieliźnie, wejście na ląd lub przeszkodę podwodną
Kolizja z inną jednostką pływającą
Uderzenie o nabrzeże lub inne obiekty
Ogień
Upadek statku powietrznego lub przedmiotów z jego pokładu
Siła wyższa (działanie sił przyrody, w tym sztorm, huragan, piorun, mróz)
Wybuch
Fala, którą wywołała szybko przepływająca jednostka (kolizja bez kontaktu)
Umyślne uszkodzenie jachtu oraz sprzętu wodnego przez inne osoby (tzw. osoby trzecie – na strzeżonym postoju lub w należycie zabezpieczonym miejscu przechowywania)
Uszkodzenie jachtu w czasie transportu lądowego – spowodowane wypadkiem środka transportowego, ogniem, piorunem, huraganem lub deszczem nawalnym  
Kradzież lub rabunek jachtu lub jego wyposażenia  

 

OC użytkowników

Jeśli:

 • jacht lub jego załoga wyrządzą szkody komuś innemu niż członek załogi
 • szkoda miała miejsce  np. w czasie rejsu lub postoju jachtu (w tzw. okresie eksploatacji),

wypłacimy tej osobie odszkodowanie.

W sytuacji, kiedy np.:

 • jacht uszkodzi inny jacht – wypłacimy odszkodowanie właścicielowi uszkodzonego jachtu (jest to tzw. szkoda majątkowa),
 • rzucana cuma jachtu uderzy spacerowicza, który się przewróci i złamie rękę – wypłacimy tej osobie odszkodowanie (jest to tzw. szkoda osobowa).

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Z naszym ubezpieczeniem kierujący jachtem, członek załogi lub użytkownik sprzętu wodnego dostanie odszkodowanie, jeśli z powodu nieszczęśliwego wypadku jego życie lub zdrowie poważnie ucierpi (dojdzie do tzw. trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. dojdzie do poważnego złamania nogi, amputacji dłoni, utraty wzroku lub słuchu).


Ubezpieczenie rzeczy osobistych

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli przedmioty codziennego użytku, które są przydatne na jachcie, zostaną zniszczone, uszkodzone lub utracone (w wyniku sytuacji, od których ubezpiecza jacht-casco). Te przedmioty to np.: odzież, aparaty fotograficzne, gitary, telefony komórkowe.
 

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty