Ubezpieczenie do kart płatniczych klientów korporacyjnych - ING Bank Śląski

Dla kogo?

Ubezpieczenie w formie grupowej oferowane jest klientom korporacyjnym. Ochrona świadczona jest posiadaczom oraz użytkownikom kart wydawanych przez ING Bank Śląski S.A.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia uzależniony jest od rodzaju karty, jaką posiada klient i może obejmować:

  • nieuprawnione użycie karty
  • gotówkę pobraną z bankomatu
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • koszty leczenia
  • ubezpieczenie Assistance
  • bagaż podróżny
  • OC w życiu prywatnym
  • opóźnienie lotu
  • opóźnienie dostarczenia bagażu podróżnego

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: