Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty ochrony prawnej poniesione przez ubezpieczonego w celu obrony jego praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach, w postepowaniu karnym, cywilnym lub dyscyplinarnym toczącym się przeciwko niemu, a dotyczącym czynów popełnionych przez niego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty