Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki lub położnej

Każdy błąd lub wypadek medyczny może skutkować roszczeniami ze strony pacjenta. W przypadku pozwu trzeba się liczyć z wysokimi kosztami związanymi z postępowaniem sądowym. Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej zapewnia organizację i pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki lub położnej.

Najważniejsze korzyści

 • Łatwy i szybki dostęp do informacji prawnej
 • Wszechstronna i profesjonalna obsługa wyspecjalizowanych prawników bez ponoszenia dodatkowych kosztów
 • Ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb – możesz wybrać odpowiedni wariant i zakres ubezpieczenia

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla osób fizycznych wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki lub położnej niezależnie od formy jego wykonywania.

Co obejmuje ubezpieczenie?

 • Poradę prawną
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego
 • pokrycie kosztów sądowych

Oferujemy dwa warianty Ubezpieczenia:

Ochronę Prawną Komfort, która zapewnia ochronę w razie konieczności:

 • dochodzenia przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych lub roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, np. jeśli zostałeś niesłusznie oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej,
 • ochrony interesów prawnych ubezpieczonego w postępowaniach cywilnych związanych z nienależytym wykonaniem świadczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego, np. jeśli zostałeś oskarżony o niewłaściwe zdiagnozowanie schorzenia u pacjenta,
 • ochrony ubezpieczonego w zakresie prawa karnego i wykroczeń lub dochodzeniem przez ubezpieczonego roszczeń z tytułu popełnienia wobec ubezpieczonego przestępstwa zniesławienia lub znieważenia, np. jeśli zostałeś oskarżony o spowodowanie śmierci w wyniku błędu w sztuce lekarskiej.

Ochronę Prawną Super, która oprócz ochrony w powyższych przypadkach, dodatkowo gwarantuje organizację i pokrycie kosztów ochrony prawnej w razie:

 • postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej,
 • postępowań administracyjnych,
 • problemów dotyczących umów zawartych w okresie ubezpieczenia,
 • spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sporów z NFZ.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.