Ubezpieczenie mienia podziemnego kopalń

Dla kogo?

Ubezpieczenie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Korzyści

Polisa daje możliwość objęcia ubezpieczeniem mienia użytkowanego w podziemnej części zakładu górniczego, wyłączonego standardowo z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w tradycyjnych OWU majątkowych.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nieruchomości w postaci budowli dla górnictwa, w tym: kapitalnych wyrobisk górniczych, budowli liniowych (rurociągów, linii telekomunikacyjnych oraz instalacji elektronicznych, elektrycznych i energetycznych), infrastruktury transportu, pozostałych obiektów wymienionych w umowie ubezpieczenia, budowli w stadium budowy, oraz mienie ruchome, czyli środki trwałe w postaci maszyn, urządzeń i aparatów technicznych, narzędzi produkcyjnych, środków transportowych, a także wyrobiska ruchowe.

Zakres ubezpieczenia obejmuje takie zdarzenia, jak: pożar podziemny, wybuch, tąpnięcie, wyrzut gazów i skał, wylew wód podziemnych. Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o klauzule dodatkowe.

Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty