Ubezpieczenie na życie i dożycie Pewny Zysk

Dla kogo?

Oferta przeznaczona jest dla osób poszukujących przede wszystkim bezpiecznej lokaty swojego kapitału, z możliwością skorzystania z korzyści podatkowych, jakie daje forma prawna umowy ubezpieczenia na życie.

Korzyści

Podstawowe zalety polisy to:

  • bezpieczna forma oszczędzania – wypłata sumy ubezpieczenia niezależna od koniunktury na rynkach finansowych i wahań stóp procentowych,
  • ochrona 100% wpłaconego kapitału,
  • sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci i dożycia są równe,
  • pełna płynność – w przypadku rezygnacji z umowy w dowolnym terminie zwrot 100% wpłaconej składki, bez opłat likwidacyjnych,
  • gwarancja zysku – już w momencie podpisywania umowy znana jest wysokość wypłaty,
  • niski próg wstępu – inwestycja w Pewny Zysk jest dostępna już od 3.000 zł,
  • brak jakichkolwiek opłat (manipulacyjnych, administracyjnych, likwidacyjnych),
  • minimum formalności – umowę przesyłamy do domu,
  • suma ubezpieczenia wypłacona z polisy jest prawnie zwolniona z podatku spadkowego.

Wysokość gwarantowanej stopy oprocentowania za 18 miesięcy trwania okresu odpowiedzialności PZU Życie SA wynosi 0,97%. Prezentowane dane mają zastosowanie do umów, dla których dzień podpisania deklaracji przypada w okresie od 23-05-2016 do 29-05-2016.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Polisa wypłacana jest w wypadku śmierci osoby ubezpieczonej w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA lub dożycia przez osobę ubezpieczoną końca okresu ubezpieczenia.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty