OC dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy

Dla kogo?

Ubezpieczenie dla:

 •     osób prawnych,
 •     osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 •     osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej z tytułu posiadanego przez nich mienia,
 •     jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą.

Najważniejsze korzyści

 •     jeśli Ty lub Twój pracownik wyrządzicie komuś (osobie trzeciej szkodę), wypłacimy tej osobie odszkodowanie,
 •     wypłacimy także odszkodowanie poszkodowanemu, jeżeli szkodę wyrządzi Twój podwykonawca. PZU ma prawo wystąpić do podwykonawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania (jest to tzw. regres) (Możesz wykupić klauzulę, dzięki której Twój podwykonawca nie będzie musiał zwracać odszkodowania),
 •     dzięki ubezpieczeniu Twoja firma może spełnić wymagania np. kontraktowe lub przetargowe Twoich klientów (czasami klienci wymagają zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia OC, jeśli zawierasz umowę handlową lub przystępujesz do zamówień publicznych),
 •     nasze ubezpieczenie jest elastyczne – możesz je dopasować do potrzeb Twoich lub Twojej firmy – wykup dodatkowe klauzule.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Kiedy działa ubezpieczenie?
Wypłacimy osobom poszkodowanym (osobom trzecim) odszkodowanie, jeśli Ty lub Twoja firma spowoduje szkodę:

 •     w wyniku popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) – np. ktoś złamie nogę na nieodśnieżonym chodniku przed Twoją piekarnią,
 •     w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy  (odpowiedzialność kontraktowa) – np. Twój pracownik wadliwie naprawi samochód oddany do Twojego warsztatu, co spowoduje jego uszkodzenie.

Wypłacimy osobie poszkodowanej pieniądze z ubezpieczenia za konsekwencje:

 •     uszkodzenia ciała, inwalidztwa lub śmierci (szkody na osobie),
 •     zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy innych osób (szkody rzeczowe).
   

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty