Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Prowadzisz działalność, która jest wpisana do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i posiadasz majątek? Własna firma zapewnia komfort pracy, ale wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jako przedsiębiorca odpowiadasz za pracę swoją i swoich pracowników. Nie wszystko da się przewidzieć. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU. Jeśli Ty lub Twój pracownik wyrządzicie komuś szkodę, wypłacimy tej osobie odszkodowanie.

Najważniejsze korzyści

 • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów
 • Mniejsze ryzyko prowadzonej działalności
 • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie
 • Spełnisz wymagania kontraktowe lub przetargowe
 • Ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb – możesz wykupić dodatkowe klauzule

Dla kogo?

Ubezpieczenie dla:

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej z tytułu posiadanego przez nich mienia,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Wypłacimy odszkodowanie osobom poszkodowanym, jeśli Ty lub Twój pracownik spowodujecie szkodę, w wyniku której np.:

 • ktoś złamie nogę na nieodśnieżonym przez Ciebie chodniku przed Twoją piekarnią,
 • Twój pracownik wadliwie naprawi samochód oddany do Twojego warsztatu, co spowoduje jego uszkodzenie,
 • podczas remontu uszkodzisz drzwi w budynku, gdzie były wykonywane prace przez Twoją firmę budowlano-remontową.

 

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenia o dodatkowe opcje. Wystarczy, że rozszerzysz zakres ubezpieczenia o tzw. klauzule dodatkowe. Możesz wybrać klauzule, które dotyczą m.in.:

 • szkód wyrządzonych przez produkt, który wprowadza do obrotu Twoja firma,
 • wypadków przy pracy,
 • uszkodzenia lub zniszczenia nieruchomości i przedmiotów, z których korzystasz na podstawie umowy:
  • najmu,
  • dzierżawy,
  • użytkowania,
  • użyczenia,
  • leasingu,
  • innej podobnej formy korzystania z rzeczy innych osób,
 • uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy w tym pojazdów, które ktoś powierzył Twojej firmie, aby je np.:
  • naprawiła lub wyczyściła,
  • chroniła lub przechowywała,
 • szkód, które wydarzyły się uczestnikom imprezy organizowanej przez Twoją firmę,
 • szkód spowodowanych przez materiały wybuchowe lub fajerwerki.

 

Szczegóły znajdziesz w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczenia.

W niektórych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa nie będzie działała. Mówimy wtedy o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w ogólnych warunkach ubezpieczenia
oraz w klauzulach rozszerzających zakres ubezpieczenia (zobacz OWU).

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty