OC placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Dla kogo?

Praca z dziećmi i młodzieżą wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Podmioty, które prowadzą działalność edukacyjną, wychowawczo-opiekuńczą oraz osoby, która pracuje jako nauczyciele, wychowawcy lub opiekunowie, odpowiadają za zdrowie i życie swoich podopiecznych.
Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU. Dzięki niemu PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody, w wyniku Twojej działalności lub niewłaściwej opieki.

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla:

 •     szkół i innych placówek dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych,
 •     nauczycieli, wychowawców i opiekunów, którzy pracują w szkole, przedszkolu, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Najważniejsze korzyści

 •     obejmuje odpowiedzialność cywilną, za szkody, które są związane z prowadzeniem działalności dydaktyczno-wychowawczej;
 •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec rodziców;
 •     zapewnia odszkodowanie wychowankom, uczniom lub osobom trzecim, które zostały poszkodowane;
 •     dzięki dodatkowym klauzulom ubezpieczenie jest dostosowane do Twoich potrzeb;
 •     składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach;
 •     dla osób fizycznych, które zawrą ubezpieczenie zbiorowe, przygotowaliśmy korzystne zniżki.

 

 

Co obejmuje ubezpieczenie?

Wypłacimy osobom poszkodowanym (osobom trzecim) odszkodowanie, jeśli na skutek zaniedbań organizacyjnych w ubezpieczonej palcówce lub z winy nauczyciela albo opiekuna wydarzy się:

 •     szkoda na osobie, np.:
 1.  uczeń poślizgnie się mokrej podłodze w stołówce szkolnej i złamie rękę,
 2.  źle zabezpieczona bramka na boisku szkolnych spadnie na grających w piłkę uczniów i ich zrani,;
 •     szkoda rzeczowa, np.:
 1.  uczniowie zostawieni podczas lekcji bez opieki zrzucą doniczkę na zaparkowany pod szkołą samochód i uszkodzą jego karoserię,
 2.  nauczyciel w pracowni źle zabezpieczy odczynniki chemiczne i uczeń zniszczy swoje ubranie.


Proponujemy także klauzule dodatkowe, które obejmują inne szkody, np.:

 •     powstałe w mieniu, z którego ubezpieczona placówka korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania itp.

Przykład: szkoła korzysta z wynajętej na lekcje wychowania fizycznego sali wraz ze sprzętem sportowym. Niepilnowani uczniowie niszczą sprzęt – wypłacimy jego właścicielowi odszkodowanie;

 •     powstałe w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni znajdującej się na terenie szkoły

Przykład: Uczniowi ginie zostawiona w szatni kurtka – wypłacimy mu odszkodowanie.
 

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty