OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powstaje w terminie 6 miesięcy od daty wydania przez właściwy organ zezwolenia, o którym mowa w art. 15 ustawy o usługach detektywistycznych, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania tej działalności.
 

Korzyści

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy, który wykonuje czynności detektywa w PZU:

  •    obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności zawodowych,
  •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  •     zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej,
  •     to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.
     

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

  •     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (Dz. U. z 2003 r. nr 229 poz. 2283),
  •     Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy, który wykonuje czynności detektywa, za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania w okresie ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności detektywa.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia dla jednego zdarzenia jest ustanowiona rozporządzeniem Minister Finansów. Wynosi ona równowartość w złotych 15 000 euro.
 

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty