Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy lub żołnierzy

Przedmiotem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność majątkowa ubezpieczonego funkcjonariusza lub żołnierza za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych, wynikająca z ustawy o odpowiedzialności majątkowej.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty